Výročie narodenia
ANTAL, Juraj
 • ANTAL, Jurajfyzik
 • 15. 04. 1946 Bratislava - 17. 12. 2003 Bratislava
 • Bol autorom viacerých patentov a vynálezov z oblasti jemnej mechaniky, vákuovej fyziky a techniky, biomechaniky, bioinžinierstva a biokryptologického programového komplexu. V rokcoh 1995 – 2003 vydal šesť monografií z oblasti biokybenetiky. 
AUGUSTÍNY, Berco
 • AUGUSTÍNY, Bercoochotnícky divadelník, typograf
 • 04. 04. 1900 Martin - 06. 06. 1975 Martin
 • V rokoch 1953 – 1964 bol členom činohry Divadla SNP a potom korektorom v Neografii v Martine. Od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko detských úloh a do roku 1951 aj 78 zväčša výrazných postáv. Vo vyššom veku sa odhodlal prijať angažmán martinského Divadla SNP, kde vytvoril ešte vyše troch desiatok postáv.
ČAJDA, Ivan
 • ČAJDA, Ivanchemik
 • 09. 04. 1921 Martin - 20. 04. 2000 Martin
 • Od roku 1945 učil na gymnáziu, no v roku 1952 zo školských služieb odišiel a nastúpil na miesto chemika do Ústavu pracovného lekárstva v Martine. Od roku 1958 bol vedúcim radiačným chemikom Krajskej hygienickej stanice v Žiline. Venoval sa hlavne popularizácii vedy medzi mládežou, napísal niekoľko rozhlasových relácií a prednášok.
ĎARMEK, Samuel
 • ĎARMEK, Samuelnárodný pracovník, remeselník
 • 02. 04. 1825 Martin - 27. 01. 1888 Martin
 • Viac rokov pracoval v obecnom výbore a v roku 1873 ho zvolili za richtára. Od mladosti prejavoval národné cítenie a v revolučných rokoch 1848/49 vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho vojska, za čo ho uväznili. V roku 1861 patril k Martinčanom, ktorí podpísali výzvu na Memorandové zhromaždenie, sám sa ho zúčastnil.
DOMKO, Ján
 • DOMKO, Jánobchodník
 • 29. 04. 1871 Mošovce, okr. Turčianske Teplice - 08. 07. 1935 Martin
 • Počas prvej svetovej vojny v roku 1915 narukoval do rakúsko-uhorskej armády, po čase prešiel na ruskú stranu a vstúpil do československých légií. Po návrate sa stal vedúcim obchodu s papierom, kancelárskymi potrebami a knihami podniku Tatran v Martine, vroku 1930 tento obchod odkúpil a viedol spolu so synom Jánom Blahomírom.
DUCHAJ, Matúš
 • DUCHAJ, Matúšverejný činiteľ
 • 09. 04. 1878 Blatnica, okr. Martin - 29. 12. 1949 Martin
 • Po vzniku Československej republiky patril k právnikom, ktorí vstúpili do služieb štátnej administratívy, v rokoch 1919 – 1920 pôsobil vo funkcii hlavného slúžneho Turčianskej župy. Pracoval v Slovenskej národnej strane, bol signatárom Martinskej deklarácie, členom výkonného výboru Slovenskej národnej rady.
FÁBRY, Vladimír
 • FÁBRY, Vladimírobchodník, organizátor živnostníckeho hnutia
 • 05. 04. 1888 Martin - 28. 01. 1959 Martin
 • Venoval sa organizátorskej práci v slovenskom živnostníckom hnutí, najmä v oblasti obchodníctva. Bol členom Štátnej rady živnostenskej, podpredsedom Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev a grémií, podpredsedom spolku Slovenská práca a mnohých ďalších. Pripojil svoj podpis aj pod Martinskú deklaráciu. 
GALANDA, Ján
 • GALANDA, Jánnárodný a hospodársky pracovník
 • 16. 04. 1845 Martin - 17. 06. 1920 Martin
 • Zúčastnil sa na založení meštiansko-remeselníckeho spolku, dlhé roky pracoval vo výbore Priemyselného spolku. Od mladosti prejavoval národné cítenie, v roku 1872 sa stal spoluzakladateľom Slovenského spevokolu, v ktorom vytvoril aj niekoľko divadelných postáv. Pracoval v mestskej samospráve, v rokoch 1908 – 1919, teda aj počas ťažkých rokov prvej svetovej vojny, funkciu richtára.
GALLOVÁ, Viera
 • GALLOVÁ, Viera(rod. Komanderová) kultúrna pracovníčka
 • 15. 04. 1950 Liptovský Mikuláš - 02. 09. 2000 Martin
 • Od roku 1990 bola riaditeľkou Turčianskej galérie v Martine. V tejto funkcii sa stala výraznou organizátorskou osobnosťou v oblasti regionálnej kultúry, vyvíjala rozsiahlu manažérsku činnosť, organizačne sa podieľala na mnohých významných výstavách venovaných tvorbe slovenských i zahraničných umelcov. Bola členkou predsedníctva Rady galérií Slovenska.
GUZOVÁ-BECKOVÁ, Janka
 • GUZOVÁ-BECKOVÁ, Jankaspeváčka a zberateľka ľudových piesní
 • 04. 04. 1917 Žakarovce, okr. Gelnica - 20. 02. 1993 New York, NY, USA
 • Od roku 1953 pôsobila v slobodnom povolaní. Spočiatku spievala s menšou cigánskou kapelou, neskôr s orchestrom Cimbal, veľa ľudových piesní nahrala na gramoplatne, jej popularita stúpala a stala sa známou doma i v zahraničí. Sama zozbierala okolo päťsto ľudových piesní, najmä z východného Slovenska.
HALAŠA, Pavol
 • HALAŠA, Pavolibliograf, prekladateľ, publicista, lekár
 • 04. 04. 1885 Martin - 15. 10. 1969 Martin
 • Pracoval ako bibliograf v Slovenskej národnej knižnici a po jej reorganiozácii v roku 1954 zostal aj v MS. Od mladosti pracoval v národnom hnutí a venoval sa literárnej práci. Početné publicistické a lekárske odborné články, besednice i fejtóny publikoval aj v Národných novinách, Živene a ďalších periodikách. Vydal viaceré preklady divadelných hier a literatúry pre deti a mládež z mnohých jazykov.
HLAVAJOVÁ, Nadežda
 • HLAVAJOVÁ, Nadežda(rod. Pulcová) športovkyňa, učiteľka
 • 24. 04. 1927 Banská Štiavnica - 28. 10. 1976 Martin
 • Základy tenisu získala pod vedením matky, ktorá sa zúčastňovala na rôznych turnajoch a majstrovstvách. Od roku 1943 hrávala za Športový klub Žilina, už v tom istom roku získala titul majsterky Slovenska v doraste, druhé miesto v kategórii žien na Majstrovstve Slovenska a postupne sa stala niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska v ženskom tenise.
načítať ďalšie...