FERIENČÍK, Mikuláš Štefan novinár a spisovateľ
FERIENČÍK, Mikuláš Štefan

FERIENČÍK, Mikuláš Štefan

novinár a spisovateľ

Narodený30. 07. 1825 - Zvolen
Zomrel03. 03. 1881 - Martin

Už počas štúdia patril k najhorlivejším štúrovcom, založil a viedol študentský časopis Živuot, hrával divadlo, venoval sa literárnej práci a bol správcom Jednoty mládeže slovenskej. Literárnu a novinársku činnosť naplno rozvinul najmä po roku 1863, keď redigoval viaceré noviny. Písal spoločenské novely, romantické  poviedky, básne, ľudovýchovnú prózu i dramatické diela, ktoré s obľubou hrávali ochotnícke súbory v Martine a v Liptove. 

Študoval filozofiu a teológiu na evanjelickom lýceu v Levoči a od roku 1846 právo na evanjelickom kolégiu v Prešove. Po revolúcii 1848/49, ktorej sa zúčastnil v hodnosti dobrovoľníckeho kapitána, vstúpil do služieb štátnej administratívy a stal sa sčítacím komisárom vo Zvolenskej župe, neskôr župným úradníkom v Banskej Štiavnici a v Brezne, od roku 1853 v Nových Zámkoch, od 1857 opäť v Brezne, 1861 v Budíne, od 1862 v Rimavskej Sobote, potom krátko radcom Miestodržiteľskej rady, od roku 1863 redaktorom opäť v Budíne a od roku 1870 v Martine. Už počas štúdia v Levoči patril k najhorlivejším štúrovcom, založil a viedol študentský časopis Živuot, hrával divadlo, venoval sa literárnej práci a bol správcom Jednoty mládeže slovenskej. Literárnu a novinársku činnosť naplno rozvinul najmä po roku 1863, keď redigoval Pešťbudínske vedomosti (1863 – 1870), Národné noviny (1870 – 1871), Národný hlásnik (1868 – 1880) a pokračoval aj vo vydávaní a redigovaní Kalinčiakovho Orla (1878 – 1880). Písal spoločenské novely, romantické poviedky, básne, ľudovýchovnú prózu i dramatické diela, ktoré s obľubou hrávali ochotnícke súbory v Martine a v Liptove. Výber z jeho diela vyšiel v roku 1862 pod názvom Jedľovský učiteľ. Ako prvý preložil do slovenčiny Gogoľovho Revízora. Patril k popredným organizátorom národného života na Slovensku, bol členom Tatrína, účastníkom národných zhromaždení v Liptovskom Mikuláši v máji 1848 a funkcionárom MS.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (34)
prep-loader