GALANDA, Igor režisér, dramaturg
GALANDA, Igor

GALANDA, Igor

režisér, dramaturg

Narodený05. 07. 1929 - Martin
Zomrel04. 12. 1990 - Martin

Od roku 1956 bol dramaturgom v martinskom Divadle SNP. Vyrastal v rodine so silnými divadelnými tradíciami. Sám začínal v ochotníckom divadle, pôsobil v Slovenskom spevokole a od roku 1945 sa venoval aj bábkovému divadlu. Vo funkcii dramaturga sa výrazne podieľal na formovaní a profilovaní martinského divadla.

Bol synom Pavla Galandu. Študoval na martinskom gymnáziu a do roku 1952 divadelnú vedu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1952 – 1956 bol odborným asistentom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a od roku 1956 až do smrti dramaturgom v martinskom Divadle SNP. Vyrastal v rodine so silnými divadelnými tradíciami. Sám začínal v ochotníckom divadle, pôsobil v Slovenskom spevokole a od roku 1945 sa venoval aj bábkovému divadlu. Počas štúdia v Bratislave sa zúčastnil na založení Divadla mladých, v ktorom bol tajomníkom, hercom a režisérom. V spolupráci s ochotníckymi divadelnými súbormi, najmä v Martine a v Dubovom, pokračoval aj po nástupe do profesionálneho divadla. Vo funkcii dramaturga sa výrazne podieľal na formovaní a profilovaní martinského divadla. Do jeho repertoáru pravidelne zaraďoval klasické diela domácej a svetovej dramatickej tvorby a aj nové diela, ktoré v Martine uvádzali v celoslovenských a celoštátnych premiérach. Patrili k nim viaceré diela súčasných slovenských dramatikov. V poslednom období sa do dejín martinského divadla zapísal vlastným moderným prekladom a dramaturgiou inscenácie bratov Mrštíkovcov Mariša (1983). Venoval sa aj upravovaniu dramatických textov, často moderným a novátorským spôsobom, čo prispelo k atraktívnosti inscenácií. Občas asistoval réžii, vystupoval v predstaveniach a samostatne režíroval viaceré pásma. Pod pseudonymom Cyro Landa napísal a zdramatizoval niekoľko rozprávkových hier pre deti. Zostavoval pamätnice k výročiam martinského divadla, spolupracoval na programových bulletinoch, napísal publikáciu k 100. výročiu Slovenského spevokolu (1972) a prispel do pamätnice Sto rokov slovenského gymnázia v Martine (1967). 

  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (6)
prep-loader