BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorka kultúrna pracovníčka
BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorka

BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorka

kultúrna pracovníčka

Narodený18. 07. 1920 - Bratislava
Zomrel01. 01. 2004 - Bratislava

urna uložená v Martine

Bola učiteľkou na viacerých miestach, od roku 1943 v Martine a od roku 1946 v Bratislave. Zúčastnila sa SNP, počas ktorého pracovala v redakcii Slobodného slovenského vysielača. Pôsobila v Živene, Zväze slovenských žien, v osvetovej komisii pri rade Ústredného národného výboru Bratislavy a  v komisii pre literatúru a mládež pri Pedagogickom ústave v Bratislave.

Bola manželkou učiteľa Jána Gustáva Belána. Navštevovala dievčenskú meštianku v Modre a v Martine a v rokoch 1935 – 1939 študovala na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. V rokoch 1939 – 1940 pracovala na sekretariáte ústredného výboru Živeny, potom bola učiteľkou na viacerých miestach, od roku 1943 v Martine a od roku 1946 v Bratislave. V školskom roku 1951/52 vykonávala funkciu riaditeľky ľudovej školy na ulici Červenej armády a po splynutí ľudovej a meštianskej školy na základnú deväťročnú školu funkciu zástupkyne riaditeľa. Od roku 1960 učila na základnej deväťročnej škole na Kulíškovej ulici. Absolvovala tri semestre štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave, no štúdium musela zo zdravotných dôvodov prerušiť. Zúčastnila sa SNP, počas ktorého pracovala v redakcii Slobodného slovenského vysielača. Popri namáhavej pedagogickej práci, no najmä po odchode na dôchodok a zmene politických pomerov v roku 1989 uverejnila niekoľko osobných spomienok na významné osobnosti, s ktorými sa v mladosti stretávala, spolupracovala s rozhlasom a s televíziou. Pôsobila v Živene, Zväze slovenských žien, v osvetovej komisii pri rade Ústredného národného výboru Bratislavy a v komisii pre literatúru a mládež pri Pedagogickom ústave v Bratislave. Viac rokov bola členkou spevokolu bratislavských učiteliek. Neskôr viedla čitateľský krúžok v klube dôchodcov v Bratislave - Mlynských Nivách, organizovala besedy s významnými osobnosťami a sama pri rôznych príležitostiach vystupovala s príhovormi. Prijala aj funkciu dozorkyne cirkevného zboru v Hlbokom.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (55)
prep-loader