GALLOVÁ, Mária (rod. Kautná) herečka
GALLOVÁ, Mária

GALLOVÁ, Mária

(rod. Kautná) herečka

Narodený06. 07. 1908 - Martin
Zomrel15. 05. 1986 - Martin

Ťažisko jej práce spočíva v Slovenskom spevokole, v ktorom v rokoch 1928 – 1951 vytvorila vyše 20 postáv, medzi ktorými boli aj titulné úlohy. K popredným osobnostiam tohto súboru patrila najmä v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Zaujala najmä realistickým podaním zložitých charakterových úloh, no uplatnila sa aj v komediálnych až satirických typoch.

Bola manželkou Bela Gallu. Od mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu a hrávala vo viacerých ochotníckych krúžkoch. Ťažisko jej práce spočíva v Slovenskom spevokole, v ktorom v rokoch 1928 – 1951 vytvorila vyše 20 postáv, medzi ktorými boli aj titulné úlohy. K popredným osobnostiam tohto súboru patrila najmä v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Po stvárnení viacerých dievčenských postáv zaujala najmä realistickým podaním zložitých charakterových úloh (Kabanová v Ostrovského Búrke, 1934; Glumovová v Ostrovského Kade horí - tade hasne, 1941; Mara v Králikových Mozoľovcoch, 1945; Vojnická v Čechovovom Ujovi Váňovi, 1949), no uplatnila sa aj v komediálnych až satirických typoch (Rozália v Zvonovom Tanci nad plačom, 1943; Málika v Stodolovej Maríne Havranovej, 1942; Žofa v Tajovského Statkoch-zmätkoch, 1947; Madlena v Králikových Bukoch podpolianskych, 1950), vynikla však najmä v postavách Marty z O' Neilovej Anny Christie (v r. 1942) a Dulskej v Morálke pani Dulskej od G. Zápoľskej (v r. 1944). Viac rokov bola členkou divadelného odboru Slovenského spevokolu. Na martinskej profesionálnej scéne vytvorila ako hosť v roku 1946 postavu Marty v Tajovského Ženskom zákone a v rokoch 1960 – 1965 ju na základe ochotníckej práce angažovali do Divadla SNP, kde ešte vytvorila viaceré prevažne menšie postavy. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (11)
prep-loader