GALANDA, Pavol typograf, osvetový pracovník
GALANDA, Pavol

GALANDA, Pavol

typograf, osvetový pracovník

Narodený06. 07. 1898 - Stamford, CT, USA
Zomrel16. 04. 1990 - Martin

Od roku 1940 pracoval v Neografii, kde bol zákazkárom, korektorom a začas vykonával aj funkciu správcu. Pôsobil v odborovom hnutí tlačiarov. Všetok voľný čas venoval športu a spolkovej práci, pracoval v Sokole, Klube československých turistov a patril k prvým organizátorom futbalu v Martine.

Bol synom Jozefa Galandu. S rodinou sa v roku 1901 vrátil do otcovho rodiska, kde vychodil štyri triedy meštianskej školy a potom sa u J. Gašparíka vyučil za typografa. Zamestnanie našiel v KÚS, no v roku 1925 prešiel za vedúceho ručnej sadziarne do Novej kníhtlačiarne založenej D. F. Šulcom, ktorý ho pri svojom zhoršujúcom sa zdravotnom stave zapracoval aj do administratívnej agendy. Po prevzatí Novej kníhtlačiarne MS prešiel v roku 1940 do Neografie, kde bol zákazkárom, korektorom a začas vykonával aj funkciu správcu. Vo funkcii technického správcu sa pred príchodom frontu v roku 1945 podieľal na záchrane moderného technického zariadenia podniku pred odvezením do Nemecka. Pracoval tu až do odchodu na dôchodok v roku 1965. Pôsobil v odborovom hnutí tlačiarov a v roku 1924 sa vo funkcii tajomníka miestnej skupiny Spolku grafických robotníkov zúčastnil na štrajku typografov. Všetok voľný čas venoval športu a spolkovej práci, pracoval v Sokole, Klube československých turistov a patril k prvým organizátorom futbalu v Martine. Prispel do publikácie Šesťdesiat rokov organizovaného športu v Martine (1972).V roku 1988 mu udelili Tyršovu medailu.

  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (20)
prep-loader