HODŽA, Ján Miloslav publicista, osvetový pracovník, evanjelický farár a senior
HODŽA, Ján Miloslav

HODŽA, Ján Miloslav

publicista, osvetový pracovník, evanjelický farár a senior

Narodený19. 07. 1856 - Sučany, okr. Martin
Zomrel07. 05. 1941 - Modra, okr. Pezinok

pochovaný v Sučanoch a v roku 1984 jeho ostatky previezli do Martina

Nadviazal na dielo svojho otca a zaslúžil sa o to, že sučianska fara zostala významným centrom národného života v Turci. V roku 1893 založil Spolok evanjelickej mládeže sučianskej, snažil sa o udržanie slovenského charakteru ľudových kôl seniorátu a podieľal sa na agitácii za slovenských kandidátov v snemových voľbách. Venoval sa ovocinárstvu a včelárstvu a zaoberal sa i históriou Sučian.

Po vychodení slovenských gymnázií v Martine a v Revúcej študoval na gymnáziu v Rožňave a teológiu vo Viedni, kde navštevoval aj prednášky z medicíny. Počas štúdia bol knihovníkom Spolku slovenskej študujúcej mládeže v Revúcej a neskôr podpredsedom spolku Tatran vo Viedni. V roku 1877 sa stal kaplánom u otca Andreja Hodžu v Sučanoch a v roku 1887 jeho nástupcom vo farskom úrade. V rokoch 1908 – 1918 pôsobil aj v hodnosti seniora. Na odpočinku žil od roku 1926 v Modre. Nadviazal na dielo svojho otca a zaslúžil sa o to, že sučianska fara zostala významným centrom národného života v Turci. V roku 1893 založil Spolok evanjelickej mládeže sučianskej, snažil sa o udržanie slovenského charakteru ľudových kôl seniorátu a podieľal sa na agitácii za slovenských kandidátov v snemových voľbách. Venoval sa ovocinárstvu a včelárstvu a zaoberal sa i históriou Sučian. V roku 1889 obnovil vydávanie časopisu Obzor, ktorý do roku 1891 i redigoval. Prispieval do rôznych slovenských novín a časopisov, populárnou formou približoval najmä hospodárske otázky. Po roku 1918, keď sa úradu zo zdravotných dôvodov vzdal, pokračoval v písaní hospodárskych článkov a úryvkov spomienok.

  • Náhrobník (2)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (39)
prep-loader