IVANKOVÁ, Elena (rod. Kutlíková) spisovateľka
IVANKOVÁ, Elena

IVANKOVÁ, Elena

(rod. Kutlíková) spisovateľka

Narodený18. 07. 1871 - Trnava
Zomrel26. 10. 1941 - Praha

urna uložená v Martine

Krátke poviedky, besednice a fejtóny, v ktorých spracovala historické námety, ženskú a sociálnu problematiku, uverejňovala v rokoch 1916 – 1918 vo viacerých periodikách, najmä v Národných novinách. Do slovenskej tlače prispievala aj glosami o vojnovej problematike, ženských otázkach a kultúrno-spoločenskom živote.

Narodila sa v rodine advokáta a národovca Vendelína Kutlíka a po matke bola vnučkou Michala Miloslava Hodžu. Študovala na učiteľskej prípravke v Lučenci a na učiteľskom ústave v Bratislave a po maturite bola súkromnou učiteľkou v šľachtických a meštianskych rodinách. Po sobáši s M. Ivankom žila v v Trnave, Bratislave a Prahe, kde zomrela za tragických okolností. Krátke poviedky, besednice a fejtóny, v ktorých spracovala historické námety, ženskú a sociálnu problematiku, uverejňovala v rokoch 1916 – 1918 vo viacerých periodikách, najmä v Národných novinách. Súborne ich vydala v zbierkach V krinolíne (1929) a Zbierka pána Karabína (1932). Do slovenskej tlače prispievala aj glosami o vojnovej problematike, ženských otázkach a kultúrno-spoločenskom živote a napísala niekoľko príspevkov memoárového charakteru. Po roku 1918 sa v Bratislave venovala aj verejnej práci, v roku 1922 bola spoluzakladateľkou miestneho odboru Živeny a 1922 – 1925 jeho podpredsedníčkou.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (5)
  • Rovnaké zameranie, profesia (31)
prep-loader