GENDA, Ján národný pracovník, richtár
GENDA, Ján

GENDA, Ján

národný pracovník, richtár

Narodený07. 07. 1816 - Martin-Priekopa
Zomrel23. 04. 1860 - Martin

Po vyučení sa usadil ako krajčírsky majster v Martine, kde sa priženil do rodiny Galandovcov. V roku 1846 podpísal osvedčenie Turčanov za slovenčinu, v rokoch 1847 – 1848 bol richtárom a počas revolučných udalostí rokov 1848/49 sa aj v jeho dome konali porady národovcov.

Po vyučení sa usadil ako krajčírsky majster v Martine, kde sa priženil do rodiny Galandovcov. V roku 1839 ho prijali do krajčírskeho cechu a v roku 1847 i medzi tunajších mešťanov. V roku 1846 podpísal osvedčenie Turčanov za slovenčinu, v rokoch 1847 – 1848 bol richtárom a počas revolučných udalostí rokov 1848/49 sa aj v jeho dome konali porady národovcov. Za národné presvedčenie a za neohrozenosť a neústupčivosť pred vládnym komisárom Benickým ho väznili v Martine a v Komárne. Jeho hrob už nie je možné identifikovať, zachoval sa však pomník jeho manželky Márie (1812 – 1886), sestry štúrovca Samuela Galandu.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (90)
prep-loader