Výročie úmrtia
BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorka
 • BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorkakultúrna pracovníčka
 • 18. 07. 1920 Bratislava - 01. 01. 2004 Bratislava
 • Bola učiteľkou na viacerých miestach, od roku 1943 v Martine a od roku 1946 v Bratislave. Zúčastnila sa SNP, počas ktorého pracovala v redakcii Slobodného slovenského vysielača. Pôsobila v Živene, Zväze slovenských žien, v osvetovej komisii pri rade Ústredného národného výboru Bratislavy a  v komisii pre literatúru a mládež pri Pedagogickom ústave v Bratislave.
BODICKÝ, Cyril
 • BODICKÝ, Cyrilbankový úradník, verejný činiteľ
 • 06. 10. 1893 Štrba, okr. Liptovský Mikuláš - 14. 01. 1981 Martin
 • Po príchode do Martina rozvinul bohatú spoločenskú a verejnú činnosť, pôsobil vo výbore MS i Slovenského spevokolu, v športových a turistických spolkoch, pracoval však aj vo viacerých funkciách v Hlinkovej garde. Po roku 1939 sa stal prívržencom politického režimu Slovenskej republiky a propagátorom spolupráce s Nemeckom a preto ho vymenovali do funkcie starostu Martina.
BRTÁŇ, Ondrej
 • BRTÁŇ, Ondrejhostinský
 • 16. 08. 1865 Brezno - 23. 01. 1932 Martin
 • K niekoľkým martinským podnikom, v ktorých sa ešte pred rokom 1918 schádzala slovenská spoločnosť patril aj jeho hostinec známy prvotriednymi jedlami a nápojmi. Usadil sa tu koncom 19. storočia. V roku 1907 sa stal členom martinského Priemyselného spolku a neskôr sa venoval aj organizovaniu živnostníckeho hnutia a odborného spoločenstva svojej profesie.
BULÍK, Ján
 • BULÍK, Jánkrajanský pracovník, odbojár, právnik
 • 01. 01. 1897 Kovačica, Srbsko a Čierna Hora - 30. 01. 1942 Mauthausen, Rakúsko
 • Od mladosti sa zúčastňoval na národnom a politickom dianí. Po rozpade monarchie v roku 1918 pôsobil krátko vo funkcii podslúžneho v Kovačici, kde založil Slovenskú národnú radu banátskych Slovákov a stal sa poslancom vojvodinského snemu. Postupne sa stal jednou z vedúcich osobností slovenského krajanského hnutia v bývalej Juhoslávii.
ČAJDOVÁ, Anna
 • ČAJDOVÁ, Anna(rod. Rollová) funkcionárka ženského hnutia
 • 26. 05. 1889 Martin - 19. 01. 1970 Martin
 • Dlhé roky pracovala v ústrednom výbore Živeny, v ktorom uplatnila svoje ekonomické vedomosti a skúsenosti. V časopise Živena uverejňovala preklady kratších článkov z nemeckého a maďarského jazyka venovaných problematike výšiviek.
CHORVÁTH, Drahomír
 • CHORVÁTH, Drahomírlekár, patológ, vysokoškolský učiteľ
 • 26. 05. 1937 Martin - 20. 01. 1987 Bratislava
 • Vo výskumnej činnosti sa špecializoval na pľúcne imunopatologické ochorenia a využitie imunologických metód v patologickej anatómii. Okrem pedagogickej a vedeckej práce sa venoval biopatickej diagnostike pre viaceré kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave.
CINCÍK, Jozef
 • CINCÍK, Jozefhistorik umenia, výtvarný kritik, výtvarník
 • 03. 08. 1909 Clopodia, Rumunsko - 28. 01. 1992 Danville, PA, USA
 • Pracoval v MS, kde sa v roku 1934 stal stálym referentom a v roku 1940 tajomníkom Umeleckého odboru. Ilustroval a graficky upravoval matičné vydania, redigoval publikácie umeleckého odboru, navrhoval poštové známky a bankovky, organizoval archeologický výskum. V roku 1944 ho vymenovali za profesora dejín umenia na Slovenskej univerzite. Zaoberal sa teóriou a dejinami výtvarného umenia, vydal niekoľko samostatných publikácií.
ČONKA, Anton
 • ČONKA, Antonhudobník
 • 14. 12. 1848 Stará Halič, okr. Lučenec - 22. 01. 1899 Martin
 • S bratom Pavlom a ich kapelou s oduševnením interpretoval slovenské piesne pri rôznych slávnostných príležitostiach, najmä v prítomnosti zahraničných hostí.  Vynikal v hre na cimbal, ktorú naučil viacerých známych hudobníkov.
ĎARMEK, Samuel
 • ĎARMEK, Samuelnárodný pracovník, remeselník
 • 02. 04. 1825 Martin - 27. 01. 1888 Martin
 • Viac rokov pracoval v obecnom výbore a v roku 1873 ho zvolili za richtára. Od mladosti prejavoval národné cítenie a v revolučných rokoch 1848/49 vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho vojska, za čo ho uväznili. V roku 1861 patril k Martinčanom, ktorí podpísali výzvu na Memorandové zhromaždenie, sám sa ho zúčastnil.
DOBRUCKÝ, Ján
 • DOBRUCKÝ, Jánnárodný pracovník, evanjelický farár
 • 01. 11. 1827 Holíč, okr. Skalica - 21. 01. 1890 Mošovce, okr Turčianske Teplice
 • V roku 1853 ho zvolili za farára v Mošovciach, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 1889. Mal povesť vynikajúceho kazateľa, zaslúžil sa o prestavbu kostola s prístavbou veže. V cirkevnom zbore pôsobil v národnom duchu, v roku 1861 bol signatárom Memoranda národa slovenského a neskôr sa prihlásil za člena MS. Prispieval do slovenských novín i časopisov a tlačou vydal viaceré kázne. 
FÁBRY, Vladimír
 • FÁBRY, Vladimírobchodník, organizátor živnostníckeho hnutia
 • 05. 04. 1888 Martin - 28. 01. 1959 Martin
 • Venoval sa organizátorskej práci v slovenskom živnostníckom hnutí, najmä v oblasti obchodníctva. Bol členom Štátnej rady živnostenskej, podpredsedom Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev a grémií, podpredsedom spolku Slovenská práca a mnohých ďalších. Pripojil svoj podpis aj pod Martinskú deklaráciu. 
FERENČÍK, Ján
 • FERENČÍK, Jánprekladateľ
 • 01. 11. 1923 Socovce, okr. Martin - 19. 01. 1989 Bratislava
 • Patril medzi popredných predstaviteľov prvej filologicky kvalifikovanej generácie slovenských prekladateľov z ruštiny. Preložil diela temer všetkých významných autorov ruskej a sovietskej literatúry. Prekladateľskú prácu spájal s teoretickým uvažovaním a jeho preklady sa vyznačovali novým moderným prístupom, bol tvorcom koncepcie umeleckého prekladu.
načítať ďalšie...