Výročie úmrtia
BENICKÝ, Akúcius
 • BENICKÝ, Akúcius(Beniczky, Ákos) župný úradník
 • 25. 08. 1862 Nimnica, okr. Púchov - 21. 05. 1914 Martin
 • V roku 1889 ho vymenovanli za praktikanta k podžupanskému úradu Turčianskej župy, v roku za župného podnotára a od roku 1895 pôsobil vo funkcii hlavného notára Turčianskej župy v Martine. Na tunajšej štátnej vyššej obchodnej škole prednášal obchodné a verejné právo.
BOLDIŠ, Ignác
 • BOLDIŠ, Ignác(Boldiss) hudobník a pedagóg
 • 31. 12. 1852 Hodruša-Hámre, okr. Žarnovica - 09. 05. 1912 Martin
 • Vyučoval spev a maďarskú literatúru a žiaci na neho spomínali ako na výborného pedagóga. V rokoch 1888 – 1889 pôsobil aj vo funkcii školského dozorcu Turčianskej župy. V mladosti sa zaujímal o slovenské ľudové piesne, ktoré spracoval vo viacerých skladbách a uverejňoval ich v maďarskom časopise Orpheus. 
BULLA, Alojz
 • BULLA, Alojzodbojár, úradník
 • 20. 06. 1902 Ústie nad Oravou, zaniknuté obec v okr. Trstená - 08. 05. 1978 Banská Bystrica
 • Bol členom komunistickej strany, zapojil sa do ilegálneho protifašistického odboja, nadviazal kontakty so zahraničnými rozviedkami, v roku 1943 i s K. Šmidkem. V roku 1944 sa zúčastnil na založení viacerých revolučných národných výborov v Turci a stal sa tajomníkom revolučného ONV v Martine.
CHORVÁTH, Július
 • CHORVÁTH, Júliusprávnik a ekonóm
 • 22. 05. 1906 Rakša-Nedozor, okr. Turčianske Teplice - 26. 05. 1991 Bratislava
 • Bol bankovým úradníkom aj vedúcim pobočky Štátnej banky československej v Martine. Pôsobil ako odborník v oblasti ekonómie vo viacerých významných funkciách. Od roku 1956 sa natrvalo upísal školstvu kde pôsobil v rôznych funkciách na viacerých fakultách.
DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíra
 • DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíraakademická maliarka
 • 06. 05. 1880 Lazy pod Makytou, okr. Púchov - 15. 05. 1955 Martin
 • Už od začiatku učiteľskej praxe sa vo voľnom čase venovala zapisovaniu ľudových piesní Púchovskej doliny a maľovaniu. Vyššie výtvarné vzdelanie získala v Berlíne a v Mníchove a stala sa prvou významnou odborne školenou slovenskou maliarkou. Pozoruhodné boli jej zátišia, štúdie ľudí a prostredia na Lazoch. 
GÁLL, Ján
 • GÁLL, Jánlekár
 • 04. 01. 1919 Nižná, okr. Tvrdošín - 29. 05. 1998 Martin
 • V roku 1987 samostatne pracujúcim lekárom na Ortopedicko-traumatologickej klinike fakultnej nemocnice v Martine. Podstatnou mierou sa zaslúžil o rozvoj tohto oddelenia a odboru v Martine, zaviedol nové moderné metódy ortopedickej liečby, Už v začiatkoch v sťažených podmienkach vykonával aj ortopedické operácie a získal si povesť vynikajúceho diagnostika a operatéra.
GALLOVÁ, Mária
 • GALLOVÁ, Mária(rod. Kautná) herečka
 • 06. 07. 1908 Martin - 15. 05. 1986 Martin
 • Ťažisko jej práce spočíva v Slovenskom spevokole, v ktorom v rokoch 1928 – 1951 vytvorila vyše 20 postáv, medzi ktorými boli aj titulné úlohy. K popredným osobnostiam tohto súboru patrila najmä v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Zaujala najmä realistickým podaním zložitých charakterových úloh, no uplatnila sa aj v komediálnych až satirických typoch.
GULA, Peter
 • GULA, Petersociológ a redaktor
 • 28. 06. 1914 Červeník, okr. Hlohovec - 09. 05. 1966 Martin
 • Vo vedeckej práci sa zameral na sociológiu národa, osobitne slovensko-maďarských vzťahov, sociológiu politických javov a sociológiu vedy a poznania. Vedecké štúdie a príspevky uverejňoval vo viacerých periodikách. Redaktorskou prácou prispel k zvýšeniu úrovne vydávanej zdravotníckej a vedeckej literatúry.
HALAŠA, Andrej
 • HALAŠA, Andrejbibliograf
 • 08. 05. 1924 Martin - 30. 05. 1988 Bratislava
 • Od roku 1951 bol bibliografom a začal pracovať po boku otca Pavla Halašu v Slovenskej národnej knižnici a od roku 1954 v MS. Prešiel viacerými úsekmi ústredného slovenského bibliografického pracoviska. Postupne sa vypracoval na univerzálneho bibliografa, popredného predstaviteľa tohto knižnično-informačného odboru a výrazne prispel k jeho rozvoju.
HANULA, Pavol
 • HANULA, Pavolmúzejník
 • 04. 06. 1923 Martin - 11. 05. 1995 Martin
 • Pracoval v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Tu sa zaslúžil o budovanie unikátnej expozície, zúčastnil sa na výskume ľudovej architektúry v teréne, výbere objektov na prevoz a umiestnenie v martinskom skanzene, viedol dokumentáciu, demontáž, prevozy a montáž mnohých objektov.
HEJNÝ, Vít
 • HEJNÝ, Vítučiteľ, kultúrny pracovník
 • 06. 06. 1904 Litovel, Česko - 26. 05. 1977 Martin
 • V roku 1929prišiel učiť na obchodnú akadémiu do Martina. Stal sa jedným z jej najvýznamnejších budovateľov a značné úsilie venoval organizovaniu mimoškolskej činnosti žiakov. Po roku 1938 ich vychovával v demokratickom a protifašistickom duchu. Zapojil sa do protifašistického odboja. Osobitne blízky vzťah mal k divadlu, kde spolupracoval s manželkou a venoval sa najmä divadelnej réžii. 
HODŽA, Ján Miloslav
 • HODŽA, Ján Miloslavpublicista, osvetový pracovník, evanjelický farár a senior
 • 19. 07. 1856 Sučany, okr. Martin - 07. 05. 1941 Modra, okr. Pezinok
 • Nadviazal na dielo svojho otca a zaslúžil sa o to, že sučianska fara zostala významným centrom národného života v Turci. V roku 1893 založil Spolok evanjelickej mládeže sučianskej, snažil sa o udržanie slovenského charakteru ľudových kôl seniorátu a podieľal sa na agitácii za slovenských kandidátov v snemových voľbách. Venoval sa ovocinárstvu a včelárstvu a zaoberal sa i históriou Sučian.
načítať ďalšie...