Výročie úmrtia
BALKO, Pavel
 • BALKO, Pavelnárodný pracovník
 • 16. 12. 1821 Šútovo, okr. Martin - 20. 04. 1893 Martin
 • V roku 1869 si vzal do prenájmu Turčianske kasíno v prvej budove MS. Finančne prispieval na národné ciele, predplácal slovenskú tlač, podporoval mládež a jeho meno je zapísané i medzi zakladajúcimi členmi slovenského evanjelického gymnázia v Martine.
BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária
 • BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária(rod. Ivanková) ochotnícka herečka
 • 13. 11. 1853 Martin - 21. 04. 1942 Žilina
 • Patrila ku generácii prvých herečiek Slovenského spevokolu, v ktorom vystúpila v rokoch 1872 – 1880 v 11 predstaveniach. Dostávala významnejšie i hlavné úlohy. V roku 1872 vystúpila vo veselohre V. Podolského Kocúrkovský bál kde bol jej hereckým partnerom P. Országh Hviezdoslav.
BOHÚŇOVÁ, Etela
 • BOHÚŇOVÁ, Etelakultúrna a krajanská pracovníčka
 • 12. 02. 1874 Oroszlány, Maďarsko - 18. 04. 1956 Ružomberok
 • Vyučená dámska krajčírka, sa po príchode do Martina zapojila do národného a kultúrneho života. Bola nadanou ochotníckou herečkou a v rokoch 1888 – 1901 vytvorila v Slovenskom spevokole vyše štyroch desiatok postáv. Nechýbala medzi zakladajúcimi členkami Živeny. V USA sa od začiatku zapájala do krajanského života.
ČAJDA, Ivan
 • ČAJDA, Ivanchemik
 • 09. 04. 1921 Martin - 20. 04. 2000 Martin
 • Od roku 1945 učil na gymnáziu, no v roku 1952 zo školských služieb odišiel a nastúpil na miesto chemika do Ústavu pracovného lekárstva v Martine. Od roku 1958 bol vedúcim radiačným chemikom Krajskej hygienickej stanice v Žiline. Venoval sa hlavne popularizácii vedy medzi mládežou, napísal niekoľko rozhlasových relácií a prednášok.
ČAJDOVÁ, Oľga
 • ČAJDOVÁ, Oľgaochotnícka herečka
 • 01. 06. 1881 Martin - 24. 04. 1905 Martin
 • Bola jedinou dcérou Juraja Čajdu. Aj ona zostala verná národným a kultúrnym tradíciám rodiny a pôsobila najmä v Slovenskom spevokole, v ktorom v rokoch 1897 – 1902 vytvorila 15 postáv, neraz ako herecká partnerka Janka Jesenského.
ČEČOTKA, Jozef
 • ČEČOTKA, Jozef(Cžecžotka, Josef) národný pracovník, obchodník
 • 28. 02. 1830 Horní Žukov, okr. Karviná, Česko - 06. 04. 1879 Martin
 • Zžil sa s domácim slovenským prostredím, zapájal sa do národného hnutia, prihlásil sa za zakladateľa a člena patronátu martinského slovenského evanjelického gymnázia i za člena MS. V roku 1867 ho zvolili za člena a pokladníka mestskej rady a neskôr sa ako virilista stal členom obecného zastupiteľstva.
ČERNIANSKA Cecília
 • ČERNIANSKA Cecíliaochotnícka herečka
 • 15. 11. 1867 Kremnica - 22. 04. 1905 Martin
 • V Martine sa zúčastňovala na národnom a spoločenskom živote, stala sa zakladajúcou členkou Živeny, členkou Clubu dobrej vôle (aj Cepami do vraha) a ako veľmi nadaná ochotnícka herečka a členka hereckého súboru Slovenského spevokolu vytvorila v rokoch 1896 – 1904 vyše dvadsať postáv. 
ČIČMANEC, Ján
 • ČIČMANEC, Jánnárodný a kultúrny pracovník
 • 01. 01. 1841 Blatnica, okr. Martin - 02. 04. 1926 Lučenec
 • Dlhé roky pôsobil v evanjelickom cirkevnom zbore, prihlásil sa za člena MSS, člena Turčianskeho kasína, v ktorom 26 rokov vykonával funkciu pokadníka, za člena Spolku pre založenie interkonfesionálneho gymnázia s vyučovacou rečou slovenskou v Martine a v roku 1918 sa stal signatárom Martinskej deklarácie. Okrem toho sa podieľal na budovaní peňažných a priemyselných podnikov v Martine.
ČULEN, Konštantín
 • ČULEN, Konštantínhistorik, publicista, politik
 • 26. 02. 1904 Brodské, okr. Skalica - 07. 04. 1964 New York, NY, USA
 • Od mladosti spolupracoval s MS, stal sa členom jej výboru i Historického odboru a v rokoch 1935 – 1936 bol členom matičnej delegácie v USA, ktorá okrem iných úloh zbierala archívny a dokumentárny materiál o živote krajanov v USA. Pracoval aj vo výbore Slovenskej národnej knižnice, Spolku svätého Vojtecha a po roku 1945 v Slovenskej národnej rade v zahraničí.
DAXNER, Štefan Marko
 • DAXNER, Štefan Markoprávnik, publicista, ideológ národného hnutia
 • 22. 12. 1822 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 11. 04. 1892 Tisovec, okr. Rimavská Sobota
 • Patril k najvýznamnejším príslušníkom Štúrovej družiny a obhajcom národnej samostatnosti a prirodzených práv Slovákov. V roku 1844 bol spoluzakladateľom Tatrína, v revolučných rokoch 1848/49 spolutvorcom mikulášskych Žiadostí slovenského národa a hlavným organizátorom národnooslobodzovacieho boja v Gemersko-malohontskej a Zvolenskej stolici.
DULA, Igor
 • DULA, Igorlekár, verejný činiteľ
 • 20. 12. 1878 Martin - 03. 04. 1951 Bratislava
 • Pracoval v Slovenskej národnej strane, v národnom hnutí, v roku 1918 patril medzi členov Slovenskej národnej rady a signatárov Martinskej deklarácie a po vzniku Československej republiky ho vymenovali za župana Turčianskej župy. Ešte v čase štúdia vystupoval v predstaveniach v Slovenského spevokolu v Martine.
FRKÁŇ, Ján
 • FRKÁŇ, Jánučiteľ nevidiacich
 • 15. 09. 1919 Ratkovo, okr. Martin - 03. 04. 1984 Martin
 • Stal sa jedným z prvých kvalifikovaných nevidiacich učiteľov hudby na Slovensku. Hlavnou oblasťou jeho záujmu a práce sa stal detský spevácky zbor Dúha, ktorý na škole založil v školskom roku 1945/46 a stal sa jeho dirigentom. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou a venoval sa aj tvorbe učebníc hudobnej výchovy pre nevidiacich.
načítať ďalšie...