Výročie úmrtia
AKIDOS, Ambróz
 • AKIDOS, Ambrózakademický maliar
 • 12. 10. 1894 Odessa, Ukrajina - 09. 11. 1960 Martin
 • V začiatkoch umeleckej tvorby obdivoval ruských realistov ale zoznámil sa aj s trendmi svetového umeleckého diania. Expresionizmus potom ovplyvnil jeho celú tvorbu. Inšpirovala ho hlavne príroda, maľoval krajinky, stavebné pamiatky a aj portréty.
ANTAL, Juraj
 • ANTAL, Jurajlekár-fyziológ, univerzitný profesor, akademik
 • 14. 06. 1912 Slovany, okr. Martin - 30. 11. 1996 Bratislava
 • Počas tridsaťročnej pedagogickej činnosti prispel k odbornej výchove množstva lekárov, farmaceutov, psychológov, telovýchovných lekárov a stredného zdravotného personálu a bol školiteľom viacerých vedeckých pracovníkov. Prispel aj k založeniu a organizácii fyziologických ústavov na nových lekárskych fakultách v Košiciach a v Martine. 
BATEĽ, Július
 • BATEĽ, Júliuszberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg
 • 03. 03. 1897 Hontianske Moravce, okr. Krupina - 29. 11. 1967 Martin
 • V Martine bol organistom evanjelického cirkevného zboru, učiteľom hudobnej výchovy na ústave pre výchovu učiteliek domácich náuk a sociálnych pracovníčok aj hudobným redaktorom vo Vydavateľstve Osveta. Pracoval aj v Slovenskom spevokole, kde sa v rokoch 1922 – 1929 a 1941 – 1942 uplatnil vo funkcii zbormajstra. Publikoval články a štúdie o sakrálnej hymnológii na Slovensku.
BELLOVÁ, Mária
 • BELLOVÁ, Márialekárka
 • 10. 11. 1885 Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš - 20. 11. 1973 Príbovce, okr. Martin
 • Venovala sa najmä odboru detského  lekárstva. Podstatnou mierou sa zaslúžila o rozvoj liečebných metód boja proti detskej tuberkulóze, skúmala nové dietetické a hygienické metódy jej liečenia a aj možnosti využitia liečivých bylín pri liečení kožnej tuberkulózy.  Vyvíjala rozsiahlu osvetovú a prednáškoú činnosť, pôsobila v miestnych odboroch Živeny v Košiciach a v Poprade.
BODENEK, Ján
 • BODENEK, Jánspisovateľ
 • 06. 03. 1911 Vrútky, okr. Martin - 20. 11. 1985 Banská Bystrica
 • Patrí medzi čelných predstaviteľov slovenskej novodobej prózy. Do vedomia čitateľskej verejnosti vošiel ako autor dnes už klasického románu o láske materinskej i synovskej Ivkova biela mať (1938). Venoval sa aj prekladaniu z nemeckej literatúry. V roku 1985 mu udelili titul Zaslúžilý umelec.
BULLA, Blažej
 • BULLA, Blažejarchitekt, staviteľ
 • 19. 05. 1852 Ústie nad Oravou, zaniknutá obec okr. Tvrdošín - 01. 11. 1919 Martin
 • V roku 1883 si v Martine otvoril staviteľsko-projekčnú kanceláriu. V staviteľskej tvorbe ho inšpirovali prvky ľudovej architektúry, vytvoril celý rad návrhov obytných domov, verejných hospodárskych i fabrických budov a projektoval mnohé kostoly. Ním projektované stavby boli realizované väčšinou na severnom Slovensku, najmä v Martine, Turci, Liptove a na Orave.
BURANSKÝ, Július
 • BURANSKÝ, Júliuslekár, mikrobiológ a imunológ, univerzitný profesor
 • 08. 09. 1930 Černík, okr. Nové Zámky - 29. 11. 1990 Vysoké Tatry - Nový Smokovec, okr. Poprad
 • Patril k významným budovateľom martinskej lekárskej fakulty. Publikoval okolo 150 prác, predniesol množstvo prednášok na vedeckých podujatiach a pracoval na riešení vedeckovýskumných úloh štátneho a rezortného plánu. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských skrípt a učebníc.
DUDÁŠ, Andrej
 • DUDÁŠ, Andrejochotnícky herec
 • 21. 02. 1896 Veličná, okr. Dolný Kubí - 05. 11. 1973 Sučany, okr. Martin
 • Už v Dolnom Kubíne sa venoval ochotníckemu divadlu, a do ochotníckeho diania sa zapojil aj po príchode do Martina. Pôsobil v Slovenskom spevokole. Jeho doménou sa stali najmä úlohy starých sedliakov a postavy drobných figúrok. V menších úlohách vystupoval aj v Slovenskom komornom divadle.
GALANDA, Andrej
 • GALANDA, Andrejremeselník
 • 10. 06. 1880 Martin - 28. 11. 1947 Martin
 • V roku 1919 viedol delegáciu martinských roľníkov na oslavách prvého výročia vzniku ČSR v Prahe, v roku 1921 stál na čele miestnej organizácie Slovenskej národnej a roľníckej strany, bol členom viacerých spolkov, pracoval v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v Urbárskom spolku vykonával funkciu hospodára a bol aj presbyterom evanjelického cirkevného zboru. 
GRINBERG, Dávid
 • GRINBERG, Dávidpartizán
 • 27. 05. 1908 Luck, Ukrajina - 10. 11. 1944 Gaderská dolina, okr. Turčianske Teplice
 • Bol inžinierom a pracoval v Martine. Počas SNP odišiel k partizánom vo Veľkej Fatre. Aj on padol v Skalnej doline pri prepade roty Jabloň, ku ktorej sa pripojil len hodinu pred prepadom.
HELVIGH, Július
 • HELVIGH, Júliusškolský a osvetový pracovník
 • 02. 02. 1878 Banská Štiavnica - 21. 11. 1950 Martin
 • V roku 1904 ho zvolili za evanjelického učiteľa v Sučanoch, kde napriek prenasledovaniu popri pedagogickej práci už pred prvou svetovou vojnou prostredníctvom prednášok a ochotníckeho divadla vzdelával ľud v národnom duchu. Osobitnú pozornosť venoval spolkovej činnosti evanjelickej mládeže.
IVANKA, Ján
 • IVANKA, Jánnárodný pracovník
 • 16. 03. 1837 Martin - 22. 11. 1886 Ružomberok
 • Bol hostinským. Jeho podnik sa stal sídlom slovenskej časti Turčianskeho kasína, ktoré plnilo poslanie čitárne, miesta silvestrovských večierkov, rôznych schôdzok a konania viacerých udalostí celonárodného významu, a aj sídla Slovenského spevokolu, ktorý sa sem presťahoval po zrušení MS. Ivanka patril k spoluzakladateľom nižšieho slovenského evanjelického gymnázia, Dobrovoľného hasičského zboru a KÚS.
načítať ďalšie...