HORVÁTH, Bohumil Jozef evanjelický farár
HORVÁTH, Bohumil Jozef

HORVÁTH, Bohumil Jozef

evanjelický farár

Narodený11. 08. 1857 - Martin
Zomrel05. 07. 1924 - Turčianske Jaseno-Horné Jaseno, okr. Martin

pochovaný v Martine

Po vysvätení za evanjelického kňaza v roku 1880 sa stal kaplánom u svojho otca J. Horvátha v Martine a v roku 1888 ho zvolili za farára v Hornom Jasene. Počas štúdií v Bratislave pracoval v národnom študentskom spolku Tatran a na národnom a kultúrnom živote sa zúčastňoval i v Martine, kde pracoval najmä v Slovenskom spevokole. 

Študoval na gymnáziách v Martine, Banskej Bystrici a v Revúcej, kde si pod vplyvom I. B. Zocha obľúbil techniku. Po zatvorení vyššieho slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej zmaturoval vo Veľkom Köröši, pokračoval v štúdiu teológie v Bratislave a od roku 1878 na univerzite v Rostocku. Po vysvätení za evanjelického kňaza v roku 1880 sa stal kaplánom u svojho otca J. Horvátha v Martine a v roku 1888 ho zvolili za farára v Hornom Jasene. V senioráte vykonával rôzne funkcie a hodnosti, v roku 1893 ho zvolili za dekana, v roku 1897 za pokladníka, v roku 1910 za predsedu kňazskej, v roku 1923 seniorálnej podporovne a v roku 1923 i za konseniora. Počas štúdií v Bratislave pracoval v národnom študentskom spolku Tatran a na národnom a kultúrnom živote sa zúčastňoval i v Martine, kde pracoval najmä v Slovenskom spevokole. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (5)
  • Rovnaké zameranie, profesia (13)
prep-loader