HODŽOVÁ, Klementína (rod. Plechová) kultúrna pracovníčka
HODŽOVÁ, Klementína

HODŽOVÁ, Klementína

(rod. Plechová) kultúrna pracovníčka

Narodený28. 04. 1842 - Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš
Zomrel01. 07. 1917 - Sučany, okr. Martin

v roku 1984 jej ostatky previezli do Martina

 Pôsobila v národnom ženskom hnutí, v roku 1869 patrila k spoluzakladateľkám Živeny, kde ju zvolili za členku výboru a v tejto funkcii pracovala dlhé roky. V roku 1864 sa prihlásila za členku MS.

Narodila sa v rodine evanjelického seniora Jána Plecha. Po smrti staršej sestry Emílie (1832 – 1857) sa vydala za jej ovdoveného manžela Andreja Hodžu a obetavo vychovávala jej deti, ku ktorým pribudol ešte jediný vlastný syn Milan. Od roku 1859 pôsobila v Sučanoch s výnimkou krátkeho obdobia, keď žila na synovom veľkostatku v rakúskom Spielfelde. Pôsobila v národnom ženskom hnutí, v roku 1869 patrila k spoluzakladateľkám Živeny, kde ju zvolili za členku výboru a v tejto funkcii pracovala dlhé roky. V roku 1864 sa prihlásila za členku MS.

  • Náhrobník (2)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (55)
prep-loader