FÁBRY, Ján lekár-gynekológ
FÁBRY, Ján

FÁBRY, Ján

lekár-gynekológ

Narodený15. 01. 1899 - Martin
Zomrel19. 07. 1979 - Žilina

pochovaný v Martine

Pracoval vo viacerých lekárskych funkciách. Vo funkcii lekárskeho poradcu pôsobil pri zakladaní pôrodníckeho a gynekologického pavilónu a ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v martinskej nemocnici a sám riadil jeho výstavbu a zariaďovanie. Vyvíjal osvetovú prednáškovú činnosť. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja a SNP. 

Bol jedným zo synov Jozefa Fábryho. Po vychodení základnej a stredných škôl v rodisku a v Banskej Bystrici študoval medicínu v Budapešti a v Prahe. Po promócii v roku 1923 sa stal sekundárnym lekárom na chirurgickom a detskom oddelení všeobecnej nemocnice a v rokoch 1925 – 1932 I. asistentom a zástupcom prednostu a riaditeľa ústavov v Československej štátnej pôrodnici v Košiciach, ktorú počas riaditeľovej neprítomnosti poldruha roka sám viedol, od roku 1933 vo funkcii prednostu budoval pôrodnícke oddelenie žilinskej nemocnice a od roku 1955 až do odchodu na dôchodok v roku 1973 pracoval vo funkcii okresného gynekológa a závodného lekára v Žiline. V roku 1943 mu udelili titul zdravotného radcu. Počas pôsobenia v Košiciach zorganizoval prvý desaťmesačný kurz pre pôrodné asistentky. Vo funkcii poradcu pôsobil pri zakladaní pôrodníckeho a gynekologického pavilónu a ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v martinskej nemocnici a sám riadil jeho výstavbu a zariaďovanie, pričom využil poznatky zo študijných pobytov na zahraničných klinikách, najmä v Lipsku. Neskôr organizoval budovanie ďalších pôrodnícko-gynekologických oddelení v okolí Žiliny a vyvíjal osvetovú prednáškovú činnosť. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja a SNP. Bol členom viacerých okresných zdravotníckych, sociálnych a osvetových orgánov a v roku 1946 predsedom Ľudovej scény mesta Žiliny. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (40)
prep-loader