HANES, Hugo verejný činiteľ
HANES, Hugo

HANES, Hugo

verejný činiteľ

Narodený06. 11. 1886 - Tisovec, okr. Rimavská Sobota
Zomrel18. 07. 1945 - Martin

Pracoval v Národopisnom odbore MS, v Kokave nad Rimavicou sa stal predsedom miestneho odboru MS, predsedom dozornej rady Úverného družstva a vedúcim funkcionárom viacerých miestnych spolkov. Prispieval do cirkevnej tlače. 

Pochádzal z evanjelickej farárskej rodiny. Ľudovú školu vychodil v rodisku, študoval na gymnáziách v Rožňave a v Rimavskej Sobote, teológiu v rokoch 1905 – 1909 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Bratislave, potom v Tisovci a v roku 1911 ho zvolili za farára v Českom Brezove. V novohradskom senioráte ho v roku 1920 zvolili za seniora a externe vyučoval náboženstvo na gymnáziu v Lučenci. V rokoch 1925 – 1931 bol farárom v Lubine a aj členom okresného zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom, v roku 1931 však prijal miesto farára v Kokave nad Rimavicou, kde ho zvolili aj za seniora malohontského seniorátu a presbytera východného dištriktu. Pracoval v Národopisnom odbore MS, v Kokave nad Rimavicou sa stal predsedom miestneho odboru MS, predsedom dozornej rady Úverného družstva a vedúcim funkcionárom viacerých miestnych spolkov. Prispieval do cirkevnej tlače. Zomrel v martinskej nemocnici.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (19)
prep-loader