HURBAN, Bohuslav študentský pracovník, prekladateľ
HURBAN, Bohuslav

HURBAN, Bohuslav

študentský pracovník, prekladateľ

Narodený15. 04. 1862 - Hlboké, okr. Senica
Zomrel06. 07. 1889 - Martin

Bol jedným z mladších synov Jozefa Miloslava a Anny Hurbanovcov. Popri štúdiu východných jazykov na univerzite vo Viedni tu pôsobil v roku 1886 ako predseda slovenského akademického spolku Tatran. V štúdiu orientalistiky pokračoval na univerzitách v Prahe a v Petrohrade, kde sa stal i riadnym spolupracovníkom Izvestií, v ktorých referoval o dianí na Slovensku. Venoval sa aj prekladaniu z ruštiny a nemčiny.

Bol jedným z mladších synov Jozefa Miloslava a Anny Hurbanovcov. Študoval na slovenskom evanjelickom gymnáziu v Martine a po jeho zatvorení v Přerove, Novom Sade a v Sriemskych Karloviciach, teológiu v Rostocku, Erlangene a na evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave, odkiaľ ho v roku 1885 pre panslavizmus vylúčili krátko pred ukončením štúdia. Rozhodol sa využiť a rozvinúť rečové nadanie a prihlásil sa na štúdium východných jazykov na univerzite vo Viedni. Tu v roku 1886 pôsobil aj vo funkcii predsedu slovenského akademického spolku Tatran. V štúdiu orientalistiky pokračoval na univerzitách v Prahe a v Petrohrade, kde sa stal i riadnym spolupracovníkom Izvestií, v ktorých referoval o dianí na Slovensku. Venoval sa aj prekladaniu z ruštiny a nemčiny.

  • Náhrobník (2)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (23)
prep-loader