HROZIENČIK, Samuel typograf, kultúrny pracovník
HROZIENČIK, Samuel

HROZIENČIK, Samuel

typograf, kultúrny pracovník

Narodený04. 08. 1896 - Martin
Zomrel17. 07. 1975 - Martin

V rokoch 1940 – 1964 sadzačom, neskôr korektorom v Neografii, resp. v Tlačiarňach SNP v Martine. Pracoval v odborovom hnutí martinských tlačiarov, napísal niekoľko príspevkov do odborných periodík. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu, v Slovenskom spevokole vytvorilniekoľko postáv.

Bol bratom Jozefa Hrozienčika. Navštevoval meštiansku školu a do roku 1914 sa vyučil za sadzača v Martine. V rokoch 1925 – 1939 bol sadzačom v KÚS a v Novej kníhtlačiarni, v rokoch 1940 – 1964 sadzačom, neskôr korektorom v Neografii, resp. v Tlačiarňach SNP v Martine. Pracoval v odborovom hnutí martinských tlačiarov, v roku 1919 bol delegátom na Zjazde slov. typografov v Martine a napísal niekoľko príspevkov do odborných periodík, najmä do Slovenského typografa. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu, v Slovenskom spevokole vytvoril v rokoch 1912 – 1932 8 postáv, medzi nimi postavy Jožka vo veselohre F. F. Šamberka Jedenáste prikázanie (1912), Dobrovoľníka v hre J. Koptu Revolúcia (1928), Potkana-Kačku vo veselohre I. Stodolu Čaj u pána senátora (1929), Dr. Goldfingera v satire I. Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra (1931), či Mladotína v dráme I. Stodolu Kráľ Svätopluk (1931).

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (65)
prep-loader