Výročie úmrtia
BILOVESKÁ, Mária
 • BILOVESKÁ, Máriatelovýchovná pedagogička
 • 27. 05. 1933 Bardejov - 22. 02. 1996 Martin
 • Popri pedagogickej práci sa venovala vedeckovýskumnej činnosti, v ktorej sa zamerala na problematiku hudobno-pohybovej výchovy a základného plaveckého výcviku žiakov základných škôl, neskôr problémom telesnej výchovy žiakov stredných odborných učilíšť a problematike osobnostného rozvoja.
BODICKÝ, Metod
 • BODICKÝ, Metodochotnícky divadelník
 • 28. 09. 1864 Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš - 21. 02. 1901 Opava, Česko
 • Bol horlivým ochotníckym divadelníkom, prvé herecké skúsenosti získal v rokoch 1879 – 1891 v rodisku, neskôr ich obohatil vo Viedni a uplatnil najmä v martinskom Slovenskom spevokole. Tu vystúpil v 14 hrách, prekladal divadelné hry a pomáhal A. Halašovi v režisérskej práci.
BOJMÍR, Ján
 • BOJMÍR, Ján(pôvodne Bornemisza) organizátor turistiky
 • 23. 10. 1887 Jazernica, okr. Turčianske Teplice - 15. 02. 1970 Martin
 • Od mladosti sa venoval turistike, patril k jej horlivým organizátorom a priekopníkom, bol značkárom, turistickým sprievodcom a funkcionárom turistických organizácií. Napísal a zostavil viacerých turistických sprievodcov. Viedol výstavbu turistických chát na Martinských holiach. Na pamiatku pomenovali jeho menom turistický chodník na Tlstú vo Veľkej Fatre a chata na Martinských holiach.
ČAJDA, Juraj
 • ČAJDA, Jurajredaktor
 • 23. 12. 1844 Dlhé Pole, okr. Žilina - 19. 02. 1913 Martin
 • V roku 1873 prijal miesto redaktora Slovenských novín, no už v roku 1875 prišiel do Martina, kde sa stal zodpovedným redaktorom Národných novín, v rokoch 1879 – 1910 redigoval aj humoristický časopis Černokňažník. Vynikal aj ako člen a ochotnícky herec Slovenského spevokolu.
ČERNIANSKY, Ondrej
 • ČERNIANSKY, Ondrejredaktor
 • 12. 10. 1841 Rajec, okr. Žilina - 01. 02. 1923 Martin
 • Bol redaktorom a neskôr prijal miesto účtovníka Sporiteľne. Jeho literárne prvotiny pochádzajú z obdobia štúdií. Po príchode do Martina sa zapojil do národného a kultúrneho života, pôsobil najmä v Slovenskom spevokole, patril k jeho spoluzakladateľom. Písal humoristické príspevky do slovenských časopisov.
DANEK, Vladimír
 • DANEK, Vladimírodbojár, žandár
 • 29. 03. 1918 Martin-Jahodníky - 16. 02. 1984 Martin
 • Koncom augusta 1944 bol organizátorom a veliteľom Národnej stráže v Martine, členom revolučného ONV, od septembra 1944 veliteľom partizánskeho oddielu 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Po vojne a najmä po roku 1948 bol funkcionárom komunistickej strany, zúčastnil sa na budovaní nového bezpečnostného aparátu.
FRAŇO, Ján
 • FRAŇO, Jánverejný činiteľ
 • 30. 09. 1876 Kozelník, okr. Banská Štiavnica - 23. 02. 1963 Martin
 • Po roku 1918 pracoval v Československej sociálno-demokratickej strane robotníckej. Za túto stranu ho v Martine zvolili do obecného zastupiteľského zboru, v roku 1922 za zástupcu starostu a v rokoch 1926 - 1938 pôsobil vo funkcii starostu na čele mesta. Zaslúžil sa o rozvoj Martina. Zapojil sa do protifašistického odboja a SNP.
FRLIČKA, Ján
 • FRLIČKA, Jánfilológ a redaktor
 • 09. 03. 1918 Kláštor pod Znievom, okr. Martin - 21. 02. 1968 Martin
 • Od roku 1942 bol referentom Jazykového odboru MS, neskôr sa stal jazykovým redaktorom a v roku 1952 redaktorom odbornej zdravotníckej literatúry Vydavateľstva Obzor v Martine. Okrem toho pracoval vo viacerých terminologických komisiách, v pravopisnej komisii pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.
GALANDA, Ján
 • GALANDA, Jánorganizátor turistiky, fotografista, bankový úradník
 • 23. 08. 1904 Martin - 28. 02. 1960 Martin
 • Stál na čele Roľníckej vzájomnej pokladnice a potom pracoval ako úradník Štátnej sporiteľne v Martine. Všetok voľný čas venoval amatérskemu fotografovaniu, filmovaniu a najmä dobrovoľnej práci v oblasti turistiky, kde spolupracoval s J. Bojmírom aj pri vydávaní turistických sprievodcov po Turci.
GALANDA, Vladimír
 • GALANDA, Vladimírlekár-pediater, univerzitný profesor
 • 11. 02. 1914 Stará Pazova, Srbsko a Čierna Hora - 03. 02. 1994 Martin
 • Bol skúseným klinikom, výborným diagnostikom a venoval sa aj vedeckej práci. Publikoval množstvo príspevkov v odbornej tlači, bol autorom a spoluautorom viacerých odborných i zdravotnícko-osvetových publikácií, medzi nimi vysokoškolských a stredoškolských učebníc, z ktorých viaceré mali priekopnícky charakter, a vyvíjal aj bohatú prednáškovú činnosť.
GUZOVÁ-BECKOVÁ, Janka
 • GUZOVÁ-BECKOVÁ, Jankaspeváčka a zberateľka ľudových piesní
 • 04. 04. 1917 Žakarovce, okr. Gelnica - 20. 02. 1993 New York, NY, USA
 • Od roku 1953 pôsobila v slobodnom povolaní. Spočiatku spievala s menšou cigánskou kapelou, neskôr s orchestrom Cimbal, veľa ľudových piesní nahrala na gramoplatne, jej popularita stúpala a stala sa známou doma i v zahraničí. Sama zozbierala okolo päťsto ľudových piesní, najmä z východného Slovenska.
HEČKO, Ján
 • HEČKO, Jánherec
 • 08. 02. 1910 Horné Orešany, okr. Trnava - 25. 02. 1983 Martin
 • Od roku 1950 bol v Martine členom hereckého súboru Armádneho divadla a neskôr Divadla SNP. Na javisku tejto profesionálnej scény pôsobil do odchodu na dôchodok v roku 1976 a potom hosťujúc ešte do roku 1980. Jeho herectvo vychádzalo z realistickej poetiky a postupne ho obohacoval o komediálne a ironizujúce prvky.
načítať ďalšie...