Výročie úmrtia
AGIČ, Mikuláš
 • AGIČ, Mikuláš(pôvodne Nikolaj Agjić) – bibliofil, filológ, hotelier
 • 10. 02. 1881 Otočac, Chorvátsko - 07. 06. 1938 Martin
 • V rokoch 1923 – 1924 v Martine vybudoval hotel Slovan, ktorý sa stal významným kultúrnym a spoločenským centrom mesta. Bol známym podporovateľom literatúry a výtvarného umenia, zozbieral rozsiahlu knižnicu obsahujúcu okolo stotisíc zväzkov, ktorú neskôr prevzala MS. Venoval sa jazykovede. Bol aj mecénom chudobných študentov. 
AUGUSTÍNY, Berco
 • AUGUSTÍNY, Bercoochotnícky divadelník, typograf
 • 04. 04. 1900 Martin - 06. 06. 1975 Martin
 • V rokoch 1953 – 1964 bol členom činohry Divadla SNP a potom korektorom v Neografii v Martine. Od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko detských úloh a do roku 1951 aj 78 zväčša výrazných postáv. Vo vyššom veku sa odhodlal prijať angažmán martinského Divadla SNP, kde vytvoril ešte vyše troch desiatok postáv.
BENKA, Martin
 • BENKA, Martinakademický maliar
 • 21. 09. 1888 Kostolište, okr. Malacky - 28. 06. 1971 Malacky
 • Predstavuje zakladateľskú osobnosť slovenského výtvarného prejavu v maľbe i v kresbe. Jeho celoživotné dielo tvorí obrovské množstvo obrazov, ilustrácií, štúdií a skíc. Maľoval slovenský kroj a v jeho postavách sa zrkadlili charakterové vlastnosti jednoduchého slovenského človeka. Vytvoril moderný, pritom celkom svojský monumentálny maliarsky štýl. 
CHREN, Stanislav
 • CHREN, Stanislavosvetový pracovník, bábkar
 • 21. 05. 1935 Melek, okr. Nitra - 21. 06. 1998 Bratislava
 • Venoval sa organizovaniu ochotníckeho a najmä bábkového divadla. Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim, dramaturgom a režisérom bábkárskeho súboru Strojárik-Domovina, založil pri ňom Bábkársky klub, v ktorom pedagogicky viedol ochotníckych bábkárov. Organizoval Scénickú žatvu v Martine a ďalšie celoslovenské festivaly ochotníkov.
DULA, Matúš
 • DULA, Matúšadvokát, politik
 • 28. 06. 1846 Blatnica, okr. Martin - 13. 06. 1926 Ružomberok
 • Po príchode do Martina sa postupne prepracoval na čelo národného hnutia. V roku 1876 ho zvolili za podpredsedu a v roku 1914 za predsedu Slovenskej národnej strany. Vyvíjal rozsiahlu a všestrannú aktivitu, organizoval volebné kampane slovenských kandidátov pred voľbami do uhorského snemu, písal politické články, organizoval národné podujatia a osobitne sa angažoval pri zakladaní slovenských hospodárskych a finančných podnikov.
GALANDA, Ján
 • GALANDA, Jánnárodný a hospodársky pracovník
 • 16. 04. 1845 Martin - 17. 06. 1920 Martin
 • Zúčastnil sa na založení meštiansko-remeselníckeho spolku, dlhé roky pracoval vo výbore Priemyselného spolku. Od mladosti prejavoval národné cítenie, v roku 1872 sa stal spoluzakladateľom Slovenského spevokolu, v ktorom vytvoril aj niekoľko divadelných postáv. Pracoval v mestskej samospráve, v rokoch 1908 – 1919, teda aj počas ťažkých rokov prvej svetovej vojny, funkciu richtára.
GALANDA, Mikuláš
 • GALANDA, Mikulášmaliar, grafik a ilustrátor
 • 04. 05. 1895 Turčianske Teplice - 05. 06. 1938 Bratislava
 • Stal sa významným iniciátorom nových myšlienok a smerov v slovenskom umení medzivojnového obdobia. Bol vynikajúcim kresliarom, grafikom a ilustrátorom, a stal sa aj významným tvorcom modernej knihy a niekoľkých bibliofílií. V roku 1937 získal na svetovej výstave v Paríži striebornú medailu za knižnú grafiku.
GALANDA, Samuel
 • GALANDA, Samuelštúrovec, notár
 • 15. 08. 1822 Martin - 21. 06. 1907 Martin
 • Národné zmýšľanie otvorene prejavoval i v revolučných rokoch 1848/49, v januári 1849 ho po príchode J. M. Hurbana a Ľ. Štúra do Martina zvolili do nového stoličného výboru a pre túto činnosť sa neskôr musel aj ukrývať. V roku 1862 presadil v predstavenstve mesta Martin prijatie MS. Bol zakladajúcim členom MS.
GAŠPARÍK, Jozef
 • GAŠPARÍK, Jozefkníhkupec, kníhtlačiar a spisovateľ
 • 10. 02. 1861 Leštiny, okr. Dolný Kubín - 04. 06. 1931 Martin
 • V roku 1895 si založil vlastné kníhkupectvo a papiernictvo a po dvoch rokoch aj tlačiareň. Knižky sám sádzal, tlačil, korigoval, sám ich zošíval, expedoval a aj predával. Najmä v prvej štvrtine 20. storočia mala jeho kníhkupecká a vydavateľská práca veľký význam. Vydal okolo 140 titulov lacných kníh a brožúr, z toho dve desiatky vlastných diel.
GERYK, Ján
 • GERYK, Jánetnograf a múzejný pracovník
 • 29. 12. 1892 Záriečie, okr. Púchov - 05. 06. 1978 Martin
 • Bol správcom aj riaditeľom Slovenského národného múzea v Martine. V SNM sa rozhodujúcou mierou angažoval pri stavbe novej budovy múzea,  venoval sa aj zbieraniu muzeálnych predmetov. Zbieral ľudové piesne a pôsobeil v Speváckom zbore slovenských učiteľov. 
HODŽA, Milan
 • HODŽA, Milanpolitik
 • 01. 02. 1878 Sučany, okr. Martin - 27. 06. 1944 Clearwater, FL, USA
 • Bol jedným z najvýznamnejších slovenských politikov a ideológov 1. polovice 20. storočia. Politickú činnosť začal v Slovenskej národnej strane, potom pôsobil v Slovenskej ľudovej strane a v rokoch 1905 – 1910 aj ako jej poslanec v uhorskom sneme. Presadzoval spoluprácu nemaďarských národov v Uhorsku, demokratizáciu a federalizáciu monarchie. V období 1. svetovej vojny sa zúčastnil na vypracovaní projektu samostatného československého štátu.
HODŽOVÁ, Irena
 • HODŽOVÁ, Irena(rod. Pivková) verejná pracovníčka, učiteľka
 • 21. 05. 1886 Sučany, okr. Martin - 02. 06. 1961 Martin
 • V rokoch 1906 – 1909 bola učiteľkou v Starej Pazove na Dolnej zemi. Po vydaji za Milana Hodžu žila v Budapešti, stala sa jeho spolupracovníčkou i tajomníčkou a pracovala aj v Slovenskom spolku. V Prahe plnila spoločenské úlohy manželky významného politika, bola iniciátorkou založenia miestneho odboru Živeny v Prahe.
načítať ďalšie...