Výročie úmrtia
BÚĽOVSKÝ, Samuel
 • BÚĽOVSKÝ, Samuelnárodný pracovník, remeselník
 • 28. 02. 1840 Belá-Dulice, okr. Martin - 02. 09. 1923 Martin
 • Zapojil sa do spolkového a národného života, v roku 1870 patril k spoluzakladateľom Meštiansko-remeselníckeho spolku a od roku 1876 Priemyselného spolku, v ktorom až do smrti vykonával rôzne funkcie. Bol spoluzakladateľom a členom výboru Slovenského spevokolu, zakladajúcim členom Dobrovoľného hasičského zboru.
CIPÁR, Jozef
 • CIPÁR, Jozefnárodný pracovník, remeselník
 • 21. 06. 1860 Martin - 16. 09. 1923 Martin
 • V roku 1889 sa usadil v Martine, kde sa zúčastňoval na národnom a spoločenskom živote, pracoval v Priemyselnom spolku, a najmä v Slovenskom spevokole, v ktorom do roku 1901 vytvoril vyše tridsať postáv. 
GALANDA, Jozef
 • GALANDA, Jozefkrajanský pracovník
 • 28. 03. 1863 Martin - 14. 09. 1924 Martin
 • Patril k obľúbeným členom martinskej spoločnosti a od roku 1909 bol členom Priemyselného spolku. Počas pobytu v USA sa angažoval v krajanskom hnutí a začas vykonával funkciu podpredsedu Slovenskej evanjelickej jednoty.
GALLOVÁ, Viera
 • GALLOVÁ, Viera(rod. Komanderová) kultúrna pracovníčka
 • 15. 04. 1950 Liptovský Mikuláš - 02. 09. 2000 Martin
 • Od roku 1990 bola riaditeľkou Turčianskej galérie v Martine. V tejto funkcii sa stala výraznou organizátorskou osobnosťou v oblasti regionálnej kultúry, vyvíjala rozsiahlu manažérsku činnosť, organizačne sa podieľala na mnohých významných výstavách venovaných tvorbe slovenských i zahraničných umelcov. Bola členkou predsedníctva Rady galérií Slovenska.
HALAŠA, Dušan
 • HALAŠA, Dušanverejný činiteľ, právnik
 • 09. 03. 1883 Martin - 21. 09. 1936 Martin
 • Bol aj právnym zástupcom a členom výboru Tatrabanky a niektorých ďalších priemyselných podnikov v Martine (pivovar). Od mladosti pôsobil v národnom hnutí, neskôr v Slovenskej národnej strane. Patril k signatárom Martinskej deklarácie. 
HANTUCH, Ján
 • HANTUCH, Jánremeselník
 • 02. 07. 1888 Veľký Šariš, okr. Prešov - 22. 09. 1956 Martin
 • Od roku 1915 pôsobil vo výbore martinského Priemyselného spolku, od roku 1925 vo výbore Okresného živnostenského spoločenstva a bol aj členom obecného zastupiteľstva. Po roku 1919 sa zúčastnil na organizovaní stavovského hnutia remeselníkov, osobitne odborového hnutia stolárov.
IZÁK, Ľudovít Ján
 • IZÁK, Ľudovít Jánlekár-ftizeológ, esperantista
 • 09. 10. 1899 Budapešť - 19. 09. 1978 Martin
 • Do roku 1936 pôsobil v Sontágovom sanatóriu v Novom Smokovci a v roku 1937 sa stal primárom pľúcneho oddelenia nemocnice v Martine. Venoval sa najmä boju proti tuberkulóze a podieľal sa na založení dispenzára, ktorý bol jedným z prvých na Slovensku. Organizoval a viedol organizáciu Československého Červeného kríža a Ligu proti tuberkulóze.
JESENSKÝ, Fedor
 • JESENSKÝ, Fedorkultúrny a hospodársky pracovník
 • 22. 04. 1877 Martin - 24. 09. 1958 Martin
 • Bol bankovým úradníkom a v rokoch 1920 – 1928 riaditeľom Tatrabanky v Martine. Publikoval články s hospodárskou tematikou, zostavil prvý prehľad o slovenských priemyselných a peňažných podnikoch založených na účastinárskom základe, redigoval časopis Slovenský peňažník. 
KADAVÁ, Karolína
 • KADAVÁ, Karolína(rod. Peniažteková) ochotnícka herečka
 • 27. 03. 1863 Martin - 27. 09. 1937 Žilina
 • V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu a v rokoch 1879 – 1886 vystúpila na javisku martinského Slovenského spevokolu v 17 predstaveniach. Prvú väčšiu úlohu dostala v roku 1885 v postave Terky v hre Môj Petrík od A. L'Arrongea, v ktorej publikum zaujala aj speváckym výkonom. 
KADAVÝ, Branislav
 • KADAVÝ, Branislavhospodársky pracovník
 • 01. 03. 1861 Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš - 10. 09. 1917 Martin
 • V rokoch 1889 – 1900 pracoval vo výbore Úvernej banky (neskôr Slovenská banka) v Ružomberku. Okolo roku 1900 prijal úradnícke miesto pokladníka-korešpondenta s prokúrou v Dielni na náradie v Martine.
KOHÚT, Ján
 • KOHÚT, Jánlekár, organizátor zdravotníctva
 • 14. 09. 1875 Martin - 26. 09. 1943 Budapešť
 • V roku 1901 sa usadil ako všeobecný a zubný lekár v rodnom Martine. V Martine si zakrátko získal povesť vynikajúceho a vyhľadávaného odborníka. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 prispel k organizovaniu a budovaniu zdravotníctva. Zaslúžil sa o budovanie viacerých nemocníc, predovšetkým však nemocnice v Martine. 
KOHÚT, Juraj
 • KOHÚT, Jurajnárodný pracovník, farbiar
 • 26. 04. 1797 Martin - 04. 09. 1861 Martin
 • Po založení farbiarskeho cechu v Turci v roku 1836 sa stal jeho členom a notárom a v roku 1857 ho zvolili do funkcie cechmajstra. Bol horlivým národovcom, predplácal slovenskú tlač a v roku 1846 podpísal osvedčenie 41 Turčanov za slovenčinu.
načítať ďalšie...