Pramene

Táto stránka o Národnom cintoríne v Martine obsahuje textové a obrazové informácie, ktoré pochádzajú z nasledovných literárnych a iných prameňov:

TAKÁTSOVA Júlia - LIESKOVSKÁ-TURANSKÁ Eva. Pamätný cintorín - Národný cintorín. In SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ Ľubica - KAPIŠINSKÁ Veronika [ed.]. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., 2012, s. 205 - 222. ISBN 978-80556-0784-9

Podklady boli použité na základe súhlasu vydavateľa.

Zombyii

ĎURIŠKA Zdenko

Národný cintorín v Martine - Pomníky a osobnosti

Vydala Matica slovenská v spolupráci s Mestom Martin a so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, 2007, ISBN 978-80-7090-800-6

Podklady boli použité na základe súhlasu autora.

Zombyii