Pomoc, ako stránku používať

Pomoc, ako stránku moužívať

Vitajte na stránkach Národného cintorína v Martine.

Tieto stránky poskytujú informácie o významných osobnostiach spoločenského života, ktoré sú pochované na Národnom cintoríne a o náhrobníkoch, ktoré sú významné z umeleckého al. historického či iného dôvodu. 

HLAVNÉ MENU


Do ľubovoľnej časti stránky sa môžete kedykoľvek dostať prostredníctvom hlavného menu, ktoré je zobrazené vždy v ľavom hornom rohu stránky:


 

Zombyii
 

ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE


Informácie sú rozdelené do troch základných kategórií:  OSOBNOSTI  |  NÁHROBNÍKY  |  PAMÄTNÍKY

Do jednotlivých kategórií sa môžete dostať kliknutím na položky, ktoré sú zobrazené vo vrchnej časti domovskej stránky aj niektorých ďalších stránok:


 

Zombyii 

Pri zobrazení ľubovoľnej kategórie sa vždy zobrazí abecedne zoradený zoznam položiek so stručnou charakteristikou položky a obrázkom (ak je k dispozícii):


 

Zombyii


 

Zombyii
 

VÝBER POLOŽKY z KATEGÓRIE


Položku vyberieme (otvoríme) kliknutím na príslušný riadok


 

Zombyii 

Po výbere sa informácie o položke zobrazia na stránke v členení:

Stručné informácie o položke – základné údaje, dátumy (osobnosti), autori (náhrobníky) a pod.


 

Zombyii 

POPIS - podrobnejší popis položky (ak je k dispozícii)


 

Zombyii 

ODKAZ NA MAPU - odkaz zobrazí umiestnenie hrobu / náhrobníka / pamätníka na mape cintorína


 

Pre zobrazenie umiestnenia na mape je potrebné kliknúť na jeden s názvov odkazu :

HROBOVÉ MESTO  |  UMIESTNENIE NÁHROBNÍKA  |  UMIESTNENIE PAMÄTNÍKA


 

Zombyii 

GALÉRIA - zobrazenie fotogalérie (ak je k dispozícii) v časti


 

Zombyii 

PREPOJENIA - zobrazenie prepojení (ak je k dispozícii)


 

Zombyii

V prepojeniach sa zobrazujú rôzne prepojenia podľa typu položky (osobnosti, náhrobníky, pamätníky) a v závislosti od toho, či sú k dispozícii.

V kategórii osobnosti sú k dispozícii prepojenia na ostatných členov rodiny, ktorí sú pochovaní na Národnom cintoríne a zároveň boli významnými osobnosťami spoločenského života, ďalej prepojenia na osobnosti, ktoré mali rovnakú profesiu resp. zameranie (napr. ostatní maliari) a nakoniec prepojenie na náhrobník/hrob (z kategórie náhrobníky), na hrobe zobrazenej osobnosti pokiaľ tento spĺňa podmienku pamiatkovej podstaty:


 

Zombyii 

V kategórii náhrobníky sú k dispozícii prepojenia na ostatné náhrobníky, ktoré majú rovnakého autora/autorov ako zobrazený a pokiaľ tieto spĺňajú podmienku pamiatkovej podstaty a prepojenia na všetky osobnosti pochované na rovnakom hrobovom mieste so spoločným náhrobkom:


 

Zombyii

Na všetky zobrazené položky v prepojeniach je možné prejsť jedným kliknutím resp. dotykom.
 

VYHĽADÁVANIE


Pre vyhľadávanie položiek je v záhlaví stránky ikona lupy. Vyhľadávanie sa začne ihneď po zadaní znakov, vyhľadáva sa vo všetkých kategóriách:


 

Zombyii 

Pre spresnenie kategórie je možné vybrať konkrétnu kategóriu v pruhu pod textovým poľom:


 

Zombyii
 

PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE


Iný spôsob vyhľadávania je možné použiť cez odkaz  PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE


 

Zombyii 

Podrobné vyhľadávanie ponúka pri osobnostiach možnosť vybrať z jednej či viacerých oblastí spoločenského života, v ktorej osobnosti pôsobili:


 

Zombyii 

Podrobné vyhľadávanie ponúka pri náhrobníkoch možnosť vybrať z jednej či možností z pamiatkovej podstaty:


 

Zombyii
 

PRÁCA s MAPOU


Orientačnú mapu cintorína je možné zobraziť prostredníctvom tlačidla v záhlaví stránky:


 

Zombyii

Rovnaká mapa sa zobrazuje aj pri zobrazovaní umiestnenie hrobu či náhrobkov. Mapu je možné zväčšiť príp. zmenšiť prostredníctvom štandardných tlačidiel + a priamo v pravom hornom rohu okna mapy. Tlačidlo s ikonou domčeka zobrazí vašu aktuálnu polohu pri informačných tabuliach.
 

SPODNÁ OVLÁDACIA LIŠTA


V spodnej časti obrazovky sa nachádza ovládacia lišta obdobná ako pri ostatných internetových prehliadačoch.


 

Zombyii

Funkcie ovládacej lišty sú (zľava do prava): 

Prechod na domovskú obrazovku  |  Opätovné načítanie stránky  |  Predchádzajúca stránka  |  Nasledujúca stránka  |  Zväčšenie stránky  |  Zmenšenie stránky  |  Zapnutie / Vypnutie módu pre zjednodušené ovládanie