Otváracie hodiny

Národný cintorín je verejnosti prístupný v dobe:

od 01.04. do 30.09. v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.

od 01.10. do 30.10. v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod.

od 31.10. do 02.11. v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.

od 03.11. do 31.03. v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod.