Výročie narodenia
AKIDOS, Ambróz
 • AKIDOS, Ambrózakademický maliar
 • 12. 10. 1894 Odessa, Ukrajina - 09. 11. 1960 Martin
 • V začiatkoch umeleckej tvorby obdivoval ruských realistov ale zoznámil sa aj s trendmi svetového umeleckého diania. Expresionizmus potom ovplyvnil jeho celú tvorbu. Inšpirovala ho hlavne príroda, maľoval krajinky, stavebné pamiatky a aj portréty.
BODICKÝ, Cyril
 • BODICKÝ, Cyrilbankový úradník, verejný činiteľ
 • 06. 10. 1893 Štrba, okr. Liptovský Mikuláš - 14. 01. 1981 Martin
 • Po príchode do Martina rozvinul bohatú spoločenskú a verejnú činnosť, pôsobil vo výbore MS i Slovenského spevokolu, v športových a turistických spolkoch, pracoval však aj vo viacerých funkciách v Hlinkovej garde. Po roku 1939 sa stal prívržencom politického režimu Slovenskej republiky a propagátorom spolupráce s Nemeckom a preto ho vymenovali do funkcie starostu Martina.
BOJMÍR, Ján
 • BOJMÍR, Ján(pôvodne Bornemisza) organizátor turistiky
 • 23. 10. 1887 Jazernica, okr. Turčianske Teplice - 15. 02. 1970 Martin
 • Od mladosti sa venoval turistike, patril k jej horlivým organizátorom a priekopníkom, bol značkárom, turistickým sprievodcom a funkcionárom turistických organizácií. Napísal a zostavil viacerých turistických sprievodcov. Viedol výstavbu turistických chát na Martinských holiach. Na pamiatku pomenovali jeho menom turistický chodník na Tlstú vo Veľkej Fatre a chata na Martinských holiach.
BÚĽOVSKÝ, Miloslav
 • BÚĽOVSKÝ, Miloslavškolský inšpektor
 • 25. 10. 1869 Belá-Dulice, okr. Martin - 29. 10. 1945 Martin
 • Po vzniku Československej republiky sa v roku 1919 stal školským inšpektorom v Piešťanoch, neskôr v Hlohovci a od roku 1932 žil na odpočinku v Martine. Od mladosti sa zapájal do národného hnutia. Na svojich pôsobiskách organizoval ochotnícke divadlo, pracoval v obecnej i mestskej správe a v školských radách.
ČATLOŠ, Ferdinand
 • ČATLOŠ, Ferdinandgenerál, minister
 • 07. 10. 1895 Liptovský Hrádok-Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš - 16. 10. 1972 Martin
 • V roku 1939 prešiel v hodnosti generála I. triedy do slovenskej armády, stal sa ministrom národnej obrany Slovenskej republiky a ústrednou postavou vojenského diania na Slovensku. Nikdy však neprijal ideológiu a filozofiu národného socializmu a usiloval sa armádu chrániť pred politickými tlakmi.
ČERNIANSKY, Ondrej
 • ČERNIANSKY, Ondrejredaktor
 • 12. 10. 1841 Rajec, okr. Žilina - 01. 02. 1923 Martin
 • Bol redaktorom a neskôr prijal miesto účtovníka Sporiteľne. Jeho literárne prvotiny pochádzajú z obdobia štúdií. Po príchode do Martina sa zapojil do národného a kultúrneho života, pôsobil najmä v Slovenskom spevokole, patril k jeho spoluzakladateľom. Písal humoristické príspevky do slovenských časopisov.
CHLÁDECKÝ, František
 • CHLÁDECKÝ, Františekveterinár, odbojár
 • 17. 10. 1914 Žilina - 19. 03. 2006 Martin
 • V rokoch 1941 – 1945 absolvoval vojenskú službu, zúčastnil sa SNP a zúčastnil sa bojov na Horehroní, kde viedol frontovú veterinárnu ošetrovňu v Šumiaci, a napokon sa stal príslušníkom 1. československého armádneho zboru, s ktorým sa pokračoval až do Prahy. Po vojne sa zaslúžil o diagnostiku a tlmenie nebezpečných nákaz zvierat.
DOMKO, Ján Blahomír
 • DOMKO, Ján Blahomírkníhkupec a vydavateľ
 • 05. 10. 1905 Mošovce, okr. Turčianske Teplice - 26. 08. 1969 Martin
 • Venoval sa vydavateľskej činnosti a začiatkom štyridsiatych rokov vydával kultúrno-osvetovú literatúru, najmä pomocné školské texty a hudobniny. Po roku 1939 sa zapojil do protifašistického odboja, podporoval a ukrýval prenasledovaných, zúčastnil sa na príprave SNP, podporoval ho aj materiálne. 
DULOVÁ, Vilma
 • DULOVÁ, Vilma(rod. Pauliny-Tóthová) kultúrna pracovníčka
 • 06. 10. 1856 Kečkemét, Maďarsko - 02. 08. 1908 Martin
 • Po boku otca a manžela sa zapájala do národného života, v roku 1880 ju zvolili do spolkového výboru Živeny a v novembri 1883 sa zúčastnila na slávnostnom otvorení obnoveného Národného divadla v Prahe. V roku 1888 s veľkým úspechom spievala na koncerte v duetoch s českým maliarom Karlom Svobodom, ktorý v tom čase pôsobil v Martine.
GERALDINI, Koloman Kolomi
 • GERALDINI, Koloman Kolomibásnik, prekladateľ, redaktor
 • 24. 10. 1908 Terchová, okr. Žilina - 27. 10. 1994 Miramar, Argentína
 • Počas štúdia v Bratislave sa dostal do okruhu tvorivého intelektuálneho katolíckeho prostredia, nadviazal kontakty s viacerými politikmi a venoval sa literárnej a publicistickej činnosti. V Martine redigoval časopis Slniečko, knižnú edíciu Nová kniha a patril k najbližším spolupracovníkom J. Cígera Hronského. 
GRÉBERT, Arvéd
 • GRÉBERT, Arvédkrajanský pracovník, politik, novinár
 • 02. 10. 1915 Dolný Kubín - 27. 03. 2001 Ženeva, Švajčiarsko
 • Po vzniku Slovenskej republiky sa stal tajomníkom ministra zahraničných vecí a neskôr tlačovým atašé na slovenských vyslanectvách v Budapešti, Sofii, Ríme, Berlíne a v Berne. V roku 1948 emigroval do Argentíny, bol zástupcom generálneho tajomníka Slovenského oslobodzovacieho výboru.
HEJNÁ, Naďa
 • HEJNÁ, Naďa(rod. Pietrová) herečka
 • 06. 10. 1906 Martin - 07. 02. 1994 Štiavnička, okr. Ružomberok
 • Od detstva ju priťahovalo herectvo, prvý raz sa ocitla na javisku Slovenského spevokolu v roku 1913. Postupne sa stala oporou Slovenského spevokolu, no hrávala aj v ďalších martinských i mimomartinských ochotníckych krúžkoch a do roku 1944 vytvorila vyše 140 postáv. V roku 1944 sa zúčastnila na založení Slovenského komorného divadla, po vypuknutí SNP bola aj hlásateľkou Slobodného slovenského vysielača. Stvárňovala charakterové postavy všetkých žánrov.
načítať ďalšie...