Výročie narodenia
ANDRÁŠIK Ján
 • ANDRÁŠIK Jánľudový básnik
 • 10. 06. 1909 Ősagárd, Maďarsko - 08. 10. 1999 Maňa, okr. Nové Zámky
 • V mladosti rozširoval medzi krajanmi v Maďarsku slovenskú literatúru. V roku 1926 začal písať slovenské umelecky nenáročné verše, ktoré v rokoch 1946 – 1948 publikoval v novinách. Vyjadroval v nich vzťah k materinskej reči, propagoval návrat Slovákov z Maďarska a spracoval aj politické témy.
ANTAL, Juraj
 • ANTAL, Jurajlekár-fyziológ, univerzitný profesor, akademik
 • 14. 06. 1912 Slovany, okr. Martin - 30. 11. 1996 Bratislava
 • Počas tridsaťročnej pedagogickej činnosti prispel k odbornej výchove množstva lekárov, farmaceutov, psychológov, telovýchovných lekárov a stredného zdravotného personálu a bol školiteľom viacerých vedeckých pracovníkov. Prispel aj k založeniu a organizácii fyziologických ústavov na nových lekárskych fakultách v Košiciach a v Martine. 
BULLA, Alojz
 • BULLA, Alojzodbojár, úradník
 • 20. 06. 1902 Ústie nad Oravou, zaniknuté obec v okr. Trstená - 08. 05. 1978 Banská Bystrica
 • Bol členom komunistickej strany, zapojil sa do ilegálneho protifašistického odboja, nadviazal kontakty so zahraničnými rozviedkami, v roku 1943 i s K. Šmidkem. V roku 1944 sa zúčastnil na založení viacerých revolučných národných výborov v Turci a stal sa tajomníkom revolučného ONV v Martine.
ČAJDOVÁ, Oľga
 • ČAJDOVÁ, Oľgaochotnícka herečka
 • 01. 06. 1881 Martin - 24. 04. 1905 Martin
 • Bola jedinou dcérou Juraja Čajdu. Aj ona zostala verná národným a kultúrnym tradíciám rodiny a pôsobila najmä v Slovenskom spevokole, v ktorom v rokoch 1897 – 1902 vytvorila 15 postáv, neraz ako herecká partnerka Janka Jesenského.
CIPÁR, Jozef
 • CIPÁR, Jozefnárodný pracovník, remeselník
 • 21. 06. 1860 Martin - 16. 09. 1923 Martin
 • V roku 1889 sa usadil v Martine, kde sa zúčastňoval na národnom a spoločenskom živote, pracoval v Priemyselnom spolku, a najmä v Slovenskom spevokole, v ktorom do roku 1901 vytvoril vyše tridsať postáv. 
DULA, Matúš
 • DULA, Matúšadvokát, politik
 • 28. 06. 1846 Blatnica, okr. Martin - 13. 06. 1926 Ružomberok
 • Po príchode do Martina sa postupne prepracoval na čelo národného hnutia. V roku 1876 ho zvolili za podpredsedu a v roku 1914 za predsedu Slovenskej národnej strany. Vyvíjal rozsiahlu a všestrannú aktivitu, organizoval volebné kampane slovenských kandidátov pred voľbami do uhorského snemu, písal politické články, organizoval národné podujatia a osobitne sa angažoval pri zakladaní slovenských hospodárskych a finančných podnikov.
FRANCISCI, Ján
 • FRANCISCI, Ján(pseud. Rimavský) politik, spisovateľ, redaktor
 • 01. 06. 1822 Hnúšťa, okr. Rimavská Sobota - 07. 03. 1905 Martin
 • V revolučných rokoch 1848/49 stál na čele hurbanovských vojsk. V období 1864 – 1865 vykonával funkciu hlavného župana Liptovskej župy a v roku 1872 sa vo funkcii predsedu a správcu KÚS presťahoval do Martina. Bol spoluzakladateľom Tatrína (1844), jedným z hlavných organizátorov mikulášskych Žiadostí slovenského národa (1848), v roku 1861 spoluorganizátorom a predsedom Memorandového zhromaždenia v Martine.
GALANDA, Andrej
 • GALANDA, Andrejremeselník
 • 10. 06. 1880 Martin - 28. 11. 1947 Martin
 • V roku 1919 viedol delegáciu martinských roľníkov na oslavách prvého výročia vzniku ČSR v Prahe, v roku 1921 stál na čele miestnej organizácie Slovenskej národnej a roľníckej strany, bol členom viacerých spolkov, pracoval v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v Urbárskom spolku vykonával funkciu hospodára a bol aj presbyterom evanjelického cirkevného zboru. 
GALLO, Belo
 • GALLO, Beloochotnícky divadelník
 • 18. 06. 1901 Kláštor pod Znievom, okr. Martin - 23. 10. 1979 Martin
 • Pôsobil vo viacerých ochotníckych krúžkoch, najmä v Slovenskom spevokole, na javisku ktorého v rokoch 1928 – 1948 vytvoril okolo 50 postáv. Vynikal ako pohotový a rutinovaný herec s výrazným gestom a mimikou. Povahové vlastnosti ho predurčili na veseloherné a komediálne postavy, no uplatnil sa aj vo vážnych úlohách. 
GULA, Peter
 • GULA, Petersociológ a redaktor
 • 28. 06. 1914 Červeník, okr. Hlohovec - 09. 05. 1966 Martin
 • Vo vedeckej práci sa zameral na sociológiu národa, osobitne slovensko-maďarských vzťahov, sociológiu politických javov a sociológiu vedy a poznania. Vedecké štúdie a príspevky uverejňoval vo viacerých periodikách. Redaktorskou prácou prispel k zvýšeniu úrovne vydávanej zdravotníckej a vedeckej literatúry.
HANULA, Pavol
 • HANULA, Pavolmúzejník
 • 04. 06. 1923 Martin - 11. 05. 1995 Martin
 • Pracoval v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Tu sa zaslúžil o budovanie unikátnej expozície, zúčastnil sa na výskume ľudovej architektúry v teréne, výbere objektov na prevoz a umiestnenie v martinskom skanzene, viedol dokumentáciu, demontáž, prevozy a montáž mnohých objektov.
HEČKO, František
 • HEČKO, Františekspisovateľ a redaktor
 • 10. 06. 1905 Suchá nad Parnou, okr. Trnava - 01. 03. 1960 Martin
 • Od roku 1953 sa venoval výlučne spisovateľskej práci, žil v Martine, v rokoch 1954 –1956 v Bratislave a potom opäť v Martine. Ťažisko jeho tvorby spočíva v próze, ktorou sa zaradil medzi popredných autorov obdobia metódy tzv. socialistického realizmu. Je autorom viacerých románov (Červené víno, Drevená dedina). V rokoch 1954 – 1956 vykonával funkciu predsedu Zväzu slovenských spisovateľov.
načítať ďalšie...