Výročie narodenia
BARČ-IVAN, Július
 • BARČ-IVAN, Júliusspisovateľ
 • 01. 05. 1909 Krompachy, okr. Spišská Nová Ves - 25. 12. 1953 Martin
 • Bol tajomníkom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Redigoval viaceré periodiká, v rokoch 1946 – 1948 bol štipendistom-spisovateľom MS a potom katalogizátorom jej knižnice. Je autorom mnohých próz a divadelných hier, ktoré nacvičovali ochotnícke i profesionálne súbory na celom Slovensku. Venoval sa aj publicistike. V rokoch 1941 – 1951 vykonával funkciu podpredsedu Slovenského spevokolu.
BAZOVSKÁ, Mária
 • BAZOVSKÁ, Mária(rod. Molnárová) poštová úradníčka
 • 29. 05. 1868 Suché Brezovo, okr. Veľký Krtíš - 24. 12. 1934 Martin
 • Venovala sa predovšetkým rodine a výchove detí, z ktorých sa Miloš Alexander stal jedným z najvýznamnejších slovenských moderných maliarov. Pracoval ako vedúca pošty.
BILOVESKÁ, Mária
 • BILOVESKÁ, Máriatelovýchovná pedagogička
 • 27. 05. 1933 Bardejov - 22. 02. 1996 Martin
 • Popri pedagogickej práci sa venovala vedeckovýskumnej činnosti, v ktorej sa zamerala na problematiku hudobno-pohybovej výchovy a základného plaveckého výcviku žiakov základných škôl, neskôr problémom telesnej výchovy žiakov stredných odborných učilíšť a problematike osobnostného rozvoja.
BÖHMOVÁ, Mária
 • BÖHMOVÁ, Mária(rod. Dziaková) lekárka
 • 12. 05. 1910 Rozhanovce, okr. Košice-okolie - 15. 12. 1998 Edison, NJ, USA
 • S manželom v Budapešti spolupracovala vo verejnej a politickej práci. Po vojne bola vedúcou lekárkou v Štátnom zdravotnom ústave v Bratislave, kde organizovala bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre vysokoškoláčky a aj prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. Vo vedeckej práci za zamerala na problematiku fyzikálnej diagnózy.  
BULLA, Blažej
 • BULLA, Blažejarchitekt, staviteľ
 • 19. 05. 1852 Ústie nad Oravou, zaniknutá obec okr. Tvrdošín - 01. 11. 1919 Martin
 • V roku 1883 si v Martine otvoril staviteľsko-projekčnú kanceláriu. V staviteľskej tvorbe ho inšpirovali prvky ľudovej architektúry, vytvoril celý rad návrhov obytných domov, verejných hospodárskych i fabrických budov a projektoval mnohé kostoly. Ním projektované stavby boli realizované väčšinou na severnom Slovensku, najmä v Martine, Turci, Liptove a na Orave.
ČAJDA, Mikuláš
 • ČAJDA, Mikulášochotnícky herec, úradník
 • 15. 05. 1891 Martin - 14. 12. 1925 Košice
 • Bol členom Slovenského spevokolu, kde od menších úloh postupne dozrel na väčšie veseloherné i tragické divadelné výkony. Bol vynikajúcim hercom so všetkými danosťami, mal krásny zvonivý hlas, mužnú postavu, výrazné gesto i mimiku. V roku 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie.
ČAJDOVÁ, Anna
 • ČAJDOVÁ, Anna(rod. Rollová) funkcionárka ženského hnutia
 • 26. 05. 1889 Martin - 19. 01. 1970 Martin
 • Dlhé roky pracovala v ústrednom výbore Živeny, v ktorom uplatnila svoje ekonomické vedomosti a skúsenosti. V časopise Živena uverejňovala preklady kratších článkov z nemeckého a maďarského jazyka venovaných problematike výšiviek.
CHORVÁTH, Drahomír
 • CHORVÁTH, Drahomírlekár, patológ, vysokoškolský učiteľ
 • 26. 05. 1937 Martin - 20. 01. 1987 Bratislava
 • Vo výskumnej činnosti sa špecializoval na pľúcne imunopatologické ochorenia a využitie imunologických metód v patologickej anatómii. Okrem pedagogickej a vedeckej práce sa venoval biopatickej diagnostike pre viaceré kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave.
CHORVÁTH, Július
 • CHORVÁTH, Júliusprávnik a ekonóm
 • 22. 05. 1906 Rakša-Nedozor, okr. Turčianske Teplice - 26. 05. 1991 Bratislava
 • Bol bankovým úradníkom aj vedúcim pobočky Štátnej banky československej v Martine. Pôsobil ako odborník v oblasti ekonómie vo viacerých významných funkciách. Od roku 1956 sa natrvalo upísal školstvu kde pôsobil v rôznych funkciách na viacerých fakultách.
CHREN, Stanislav
 • CHREN, Stanislavosvetový pracovník, bábkar
 • 21. 05. 1935 Melek, okr. Nitra - 21. 06. 1998 Bratislava
 • Venoval sa organizovaniu ochotníckeho a najmä bábkového divadla. Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim, dramaturgom a režisérom bábkárskeho súboru Strojárik-Domovina, založil pri ňom Bábkársky klub, v ktorom pedagogicky viedol ochotníckych bábkárov. Organizoval Scénickú žatvu v Martine a ďalšie celoslovenské festivaly ochotníkov.
DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíra
 • DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíraakademická maliarka
 • 06. 05. 1880 Lazy pod Makytou, okr. Púchov - 15. 05. 1955 Martin
 • Už od začiatku učiteľskej praxe sa vo voľnom čase venovala zapisovaniu ľudových piesní Púchovskej doliny a maľovaniu. Vyššie výtvarné vzdelanie získala v Berlíne a v Mníchove a stala sa prvou významnou odborne školenou slovenskou maliarkou. Pozoruhodné boli jej zátišia, štúdie ľudí a prostredia na Lazoch. 
GALANDA, Mikuláš
 • GALANDA, Mikulášmaliar, grafik a ilustrátor
 • 04. 05. 1895 Turčianske Teplice - 05. 06. 1938 Bratislava
 • Stal sa významným iniciátorom nových myšlienok a smerov v slovenskom umení medzivojnového obdobia. Bol vynikajúcim kresliarom, grafikom a ilustrátorom, a stal sa aj významným tvorcom modernej knihy a niekoľkých bibliofílií. V roku 1937 získal na svetovej výstave v Paríži striebornú medailu za knižnú grafiku.
načítať ďalšie...