DOBRUCKÝ, Ján národný pracovník, evanjelický farár
DOBRUCKÝ, Ján

DOBRUCKÝ, Ján

národný pracovník, evanjelický farár

Narodený01. 11. 1827 - Holíč, okr. Skalica
Zomrel21. 01. 1890 - Mošovce, okr Turčianske Teplice

jeho ostatky boli v roku 1980 prevezené do Martina

V roku 1853 ho zvolili za farára v Mošovciach, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 1889. Mal povesť vynikajúceho kazateľa, zaslúžil sa o prestavbu kostola s prístavbou veže. V cirkevnom zbore pôsobil v národnom duchu, v roku 1861 bol signatárom Memoranda národa slovenského a neskôr sa prihlásil za člena MS. Prispieval do slovenských novín i časopisov a tlačou vydal viaceré kázne. 

Pochádzal z rodiny českých exulantov, ktorí po bitke na Bielej hore našli útočisko na Slovensku. V detstve často chorľavel, bol telesne slabý a tak ho rodičia na radu domáceho farára dali do škôl. Študoval v Modre, kde bol žiakom K. Štúra, pokračoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a teológiu študoval v Bratislave a vo Viedni. V roku 1853 ho zvolili za farára v Mošovciach, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 1889. Mal povesť vynikajúceho kazateľa, zaslúžil sa o prestavbu kostola s prístavbou veže a v roku 1866 o založenie mošovského kultúrno-vzdelávacieho čitateľského spolku Casino. V cirkevnom zbore pôsobil v národnom duchu, v roku 1861 bol signatárom Memoranda národa slovenského a neskôr sa prihlásil za člena MS. Prispieval do slovenských novín i časopisov a tlačou vydal viaceré kázne. 

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (95)
prep-loader