FERENČÍK, Ján prekladateľ
FERENČÍK, Ján

FERENČÍK, Ján

prekladateľ

Narodený01. 11. 1923 - Socovce, okr. Martin
Zomrel19. 01. 1989 - Bratislava

urna uložená v Martine

Patril medzi popredných predstaviteľov prvej filologicky kvalifikovanej generácie slovenských prekladateľov z ruštiny. Preložil diela temer všetkých významných autorov ruskej a sovietskej literatúry. Prekladateľskú prácu spájal s teoretickým uvažovaním a jeho preklady sa vyznačovali novým moderným prístupom, bol tvorcom koncepcie umeleckého prekladu.

Študoval na gymnáziu v Martine a slovenčinu a ruštinu v rokoch 1942 – 1946 na Slovenskej univerzite v Bratislave. Po skončení štúdia bol v rokoch 1946 – 1949 asistentom Ruského seminára na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a redigoval časopis Ruština v škole. V roku 1949 sa stal redaktorom Vydavateľstva Pravda, v roku 1953 šéfredaktorom a neskôr riaditeľom Vydavateľstva Tatran. V rokoch 1971 – 1978 vykonával funkciu riaditeľa Slovenského knižného veľkoobchodu a neskôr vedúceho tajomníka Ústredia slovenských prekladateľov. Patril medzi popredných predstaviteľov prvej filologicky kvalifikovanej generácie slovenských prekladateľov z ruštiny. Preložil diela temer všetkých významných autorov ruskej a sovietskej literatúry (A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, I. S. Turgenev, F. M. Dostojevskij, A. N. Ostrovskij, A. S. Gribojedov, A. K. Tolstoj, A. P. Čechov, J. Petrov, V. Katajev, V. V. Majakovskij, M. M. Zoščensko, M. Šolochov, A. Fadejev, M. Gorkij a iní). Prekladateľskú prácu spájal s teoretickým uvažovaním a jeho preklady sa vyznačovali novým moderným prístupom, bol tvorcom koncepcie umeleckého prekladu, ktorá zabraňovala ornamentalizácii, dekorativizovaniu i folklorizovaniu jazyka a vyžadovala jeho komunikatívnosť, realistickú gnozeológiu a tvorivosť prístupu. Bohatá bola aj jeho publicistická činnosť, v ktorej sa zaoberal otázkami ruskej a sovietskej literatúry, vydavateľskými problémami a otázkami jazykovej kultúry.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (23)
prep-loader