CHORVÁTH, Drahomír lekár, patológ, vysokoškolský učiteľ