ČAJDOVÁ, Anna (rod. Rollová) funkcionárka ženského hnutia