BARTOŠ, Ondrej, BARTOŠOVÁ, Zuzana rod. Hanková náhrobník