KOREŇ, Emil organizátor živnostníckeho hnutia, kultúrny a telovýchovný pracovník
KOREŇ, Emil

KOREŇ, Emil

organizátor živnostníckeho hnutia, kultúrny a telovýchovný pracovník

Narodený31. 01. 1884 - Martin
Zomrel19. 11. 1929 - Martin
Od mladosti pracoval v Slovenskom spevokole, kde sa uplatnil ako ochotnícky herec a v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v ktorom vykonával funkciu odborného vodcu. Medzi prvými Slovákmi narukoval do československých légií. Zapojil sa do organizovania živnostníckeho hnutia. Voľný čas venoval telovýchove a športu.
Po vychodení ľudovej školy začal študovať na martinskej meštianke, no pre jej maďarský charakter ju opustil a pomáhal matke pri remesle a na jarmokoch. Po čase si založil obchod so strižným a módnym tovarom. Od mladosti pracoval v Slovenskom spevokole, kde sa uplatnil ako ochotnícky herec, a v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v ktorom vykonával funkciu odborného vodcu. Po vypuknutí prvej svetovej vojny narukoval, dostal sa na front a do ruského zajatia, kde medzi prvými Slovákmi narukoval do československých légií. Po návrate sa zapojil do organizovania živnostníckeho hnutia, zvolili ho za podpredsedu martinského odboru Slovenskej remeselníckej a obchodníckej jednoty a politickej strany stredostavovskej a bol aj členom výboru Živnostenského úverného ústavu. Voľný čas venoval telovýchove a športu, pracoval najmä v martinskom odbore Klubu československých turistov, kde ho v roku 1924 zvolili za predsedu a neskôr vykonával podpredsednícku funkciu. Podieľal sa na úprave Halašovej útulne a na stavbe novej chaty na Martinských holiach. 
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (60)
prep-loader