KOHÚT, Juraj národný pracovník, farbiar
KOHÚT, Juraj

KOHÚT, Juraj

národný pracovník, farbiar

Narodený26. 04. 1797 - Martin
Zomrel04. 09. 1861 - Martin

Po založení farbiarskeho cechu v Turci v roku 1836 sa stal jeho členom a notárom a v roku 1857 ho zvolili do funkcie cechmajstra. Bol horlivým národovcom, predplácal slovenskú tlač a v roku 1846 podpísal osvedčenie 41 Turčanov za slovenčinu.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (89)
prep-loader