KADAVÁ, Karolína (rod. Peniažteková) ochotnícka herečka
KADAVÁ, Karolína

KADAVÁ, Karolína

(rod. Peniažteková) ochotnícka herečka

Narodený27. 03. 1863 - Martin
Zomrel27. 09. 1937 - Žilina

pochovaná v Martine

V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu a v rokoch 1879 – 1886 vystúpila na javisku martinského Slovenského spevokolu v 17 predstaveniach. Prvú väčšiu úlohu dostala v roku 1885 v postave Terky v hre Môj Petrík od A. L'Arrongea, v ktorej publikum zaujala aj speváckym výkonom. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (38)
prep-loader