JESENSKÝ, Fedor kultúrny a hospodársky pracovník
JESENSKÝ, Fedor

JESENSKÝ, Fedor

kultúrny a hospodársky pracovník

Narodený22. 04. 1877 - Martin
Zomrel24. 09. 1958 - Martin

Bol bankovým úradníkom a v rokoch 1920 – 1928 riaditeľom Tatrabanky v Martine. Publikoval články s hospodárskou tematikou, zostavil prvý prehľad o slovenských priemyselných a peňažných podnikoch založených na účastinárskom základe, redigoval časopis Slovenský peňažník. 

Bol ďalším synom Jána Jesenského-Gašparé a otcom Fedora ml. a Zory Jesenských. Po ukončení štúdia na Českoslovanskej obchodnej akadémii v Prahe, kde pracoval i v študentskom akademickom spolku Detvan, boll od roku 1897 úradníkom a v rokoch 1920 – 1928 riaditeľom Tatrabanky v Martine, medzitým krátko obchodníkom v Liptovskom Mikuláši. Publikoval články s hospodárskou tematikou, zostavil prvý prehľad o slovenských priemyselných a peňažných podnikoch založených na účastinárskom základe (Slovenský kompass 1911, 1912) a v rokoch 1911 – 1914 redigoval časopis Slovenský peňažník. Angažoval sa aj v ženskom hnutí, bol funkcionárom Živeny a mal veľký podiel na pozdvihnutí úrovne jej časopisu. Od roku 1910 bol pokladníkom a 1922 – 1928 predsedom správy Lipy, podniku na podporovanie domácej ľudovej výroby. V roku 1934 sa stal spoluzakladateľom a vedúcim Vydavateľského družstva Živeny, kde aj redigoval edíciu Knihy Živeny. Bol funkcionárom Slovenskej národnej strany, v roku 1918 pripojil svoj podpis pod Martinskú deklaráciu a pracoval v MS a MSS. Knižne a v časopisoch uverejnil viac prekladov z ruskej klasickej literatúry (N. V. Gogoľ, I. S. Turgenev, A. S. Pušikn ai.).

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (7)
  • Rovnaké zameranie, profesia (74)
prep-loader