HORÁČKOVÁ, Anna (rod. Turzová) ochotnícka herečka
HORÁČKOVÁ, Anna

HORÁČKOVÁ, Anna

(rod. Turzová) ochotnícka herečka

Narodený17. 05. 1902 - Martin
Zomrel27. 03. 1994 - Bratislava

urna uložená v Martine

Bola dcérou Gedeona Turzu a manželkou Jána Horáčka. Manželovi pomáhala viesť knižný obchod, vydavateľstvo a tlačiareň v Martine. V mladosti vystupovala ako ochotnícka herečka najmä v Slovenskom spevokole,  vytvorila 20 postáv a vynikla najmä ako tragédka. 

Bola dcérou Gedeona Turzu manželkou Jána Horáčka. V rokoch 1913 – 1921 študovala ako štipendistka Československej jednoty na odprúčanie Živeny na dievčenskom gymnáziu v Plzni. Po vydaji v roku 1921 pomáhala manželovi viesť knižný obchod, vydavateľstvo a tlačiareň v Martine a od roku 1929 až do znárodnenia v Bratislave. V roku 1952 bola v „Akcii B“ vysťahovaná s rodinou do Pukanca, neskôr žila s manželom u dcéry opäť v Bratislave. V mladosti vystupovala ako ochotnícka herečka najmä v Slovenskom spevokole, prvý raz už v roku 1906 v úlohe dieťaťa v Raupachovej hre Mlynár a jeho dieťa. V rokoch 1921 – 1929 vytvorila 20 postáv a vynikla najmä ako tragédka v postavách Evy v Pokleskoch (1924), Katuše v Závejoch (1925) a Žofie v Jare (1926).

  • Rodinné prepojenie (3)
  • Rovnaké zameranie, profesia (38)
prep-loader