HORÁČEK, Jozef ochotnícky herec, remeselník
HORÁČEK, Jozef

HORÁČEK, Jozef

ochotnícky herec, remeselník

Narodený30. 01. 1859 - Martin
Zomrel15. 05. 1911 - Martin

Zúčastňoval sa na kultúrno-spoločenskom dianí, venoval sa najmä ochotníckemu divadlu v Slovenskom spevokole, kde vytvoril okolo sedemdesiat postavičiek a postáv sluhov, učňov, nádenníkov, domovníkov či mládencov. Hodbnotili ho ako tvárneho a talentovaného figurkára. Jeho druhú lásku predstavoval Dobrovoľný hasičský zbor.

Narodil sa v rodine obuvníckeho majstra Jozefa Horáčka pochádzajúceho z českých Žiželíc, ktorý sa usadil v Martine na Riadku. Aj on sa vyučil za obuvníka a po čase prevzal otcovu dielňu. Bol členom Priemyselného spolku. Žiivo sa zúčastňoval na kultúrno-spoločenskom dianí, venoval sa najmä ochotníckemu divadlu v Slovenskom spevokole, kde za 22 rokov vytvoril okolo sedemdesiat postavičiek a postáv sluhov, učňov, nádenníkov, domovníkov či mládencov. Hodbnotili ho ako tvárneho a talentovaného figurkára. Jeho druhú lásku predstavoval Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vo funkii zástupcu veliteľa pomáhal viesť Jozefovi Kohútovi. Bol otcom Jána a Jozefa Horáčkovcov.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (3)
  • Rovnaké zameranie, profesia (51)
prep-loader