HANULA, Pavol múzejník
HANULA, Pavol

HANULA, Pavol

múzejník

Narodený04. 06. 1923 - Martin
Zomrel11. 05. 1995 - Martin

Pracoval v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Tu sa zaslúžil o budovanie unikátnej expozície, zúčastnil sa na výskume ľudovej architektúry v teréne, výbere objektov na prevoz a umiestnenie v martinskom skanzene, viedol dokumentáciu, demontáž, prevozy a montáž mnohých objektov.

Študoval na obchodnej akadémii a neskôr externe na vyššej priemyselnej škole stavebnej. V rokoch 1945 – 1953 pracoval postupne v Stredoslovenskej Tatrabanke, podnikoch Kriváň ČKD a Elektrovod v Martine, Stredoslovenský lesný priemysel v Detve, v rokoch 1953 – 1964 bol stavebným technikom v Pozemných stavbách a od roku 1964 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Tu sa neskôr vo funkcii odborného pracovníka zaslúžil o budovanie unikátnej expozície, zúčastnil sa na výskume ľudovej architektúry v teréne, výbere objektov na prevoz a umiestnenie v martinskom skanzene, viedol dokumentáciu, demontáž, prevozy a montáž mnohých objektov z Oravy, Liptova a Kysúc, vykonával pritom aj stavebný dozor, riadil a usmerňoval výrobu náhradných stavebných častí i výber a výkup tradičných stavebných materiálov. Osobitnú pozornosť venoval výskumu a spracovaniu dokumentácie mlynov a ľudových dielní na vodný pohon. Vykonal výskum 23 takýchto zariadení po celom Slovensku a stal sa popredným odborníkom-pamiatkárom na ich rekonštrukciu. V Zborníku Slovenského národného múzea uverejnil niekoľko odborných štúdií a spolupracoval s viacerými múzeami a pamiatkármi.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (4)
prep-loader