HALAŠA, Andrej bibliograf
HALAŠA, Andrej

HALAŠA, Andrej

bibliograf

Narodený08. 05. 1924 - Martin
Zomrel30. 05. 1988 - Bratislava

pochovaný v Martine

Od roku 1951 bol bibliografom a začal pracovať po boku otca Pavla Halašu v Slovenskej národnej knižnici a od roku 1954 v MS. Prešiel viacerými úsekmi ústredného slovenského bibliografického pracoviska. Postupne sa vypracoval na univerzálneho bibliografa, popredného predstaviteľa tohto knižnično-informačného odboru a výrazne prispel k jeho rozvoju.

Po maturite na martinskom gymnáziu v roku 1944 absolvoval šesť semestrov štúdia medicíny na univerzite v Bratislave. Od roku 1951 bol bibliografom a začal pracovať po boku otca Pavla Halašu v Slovenskej národnej knižnici a od roku 1954 v MS. Prešiel viacerými úsekmi ústredného slovenského bibliografického pracoviska, v rokoch 1965 – 1972 viedol úsek súbežnej slovenskej národnej bibliografie, do 1979 úsek špeciálnych a odporúčajúcich bibliografií a do roku 1984 stredisko retrospektívnej národnej bibliografie. Postupne sa vypracoval na univerzálneho bibliografa, popredného predstaviteľa tohto knižnično-informačného odboru a výrazne prispel k jeho rozvoju. Dlhé roky bol spolutvorcom slovenskej národnej bibliografie článkovej i knižnej, podieľal sa na zavádzaní automatizácie do knižnično-bibliografických procesov a sám napísal mnohé bibliografické práce a redigoval Bibliografický katalóg ČSSR. Bibliografickej práci sa venoval aj po odchode na dôchodok v roku 1984. Medzi jeho veľké záľuby patril šport, bol československým reprezentantom vo volejbale a organizátorom telovýchovy.

  • Náhrobník (2)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (4)
prep-loader