HALAŠA, Andrej národný a kultúrny pracovník, právnik
HALAŠA, Andrej

HALAŠA, Andrej

národný a kultúrny pracovník, právnik

Narodený17. 09. 1852 - Dolný Kubín-Záskalie
Zomrel04. 04. 1913 - Martin

V Martine sa zapojil do národnej kultúrnej a verejnej práce s takou usilovnosťou, že si získal prívlastok „národný mravec“. Jeho láskou bolo predovšetkým ochotnícke divadlo a stal sa hlavným organizátorom, od roku 1877 tajomníkom Slovenského spevokolu. Zostavoval divadelný repertoár, ktorý obohatil mnohými vlastnými prekladmi, najmä z českej, poľskej, ruskej a nemeckej dramatickej literatúry. 

Študoval na slovenskom evanjelickom gymnáziu v Revúcej, potom v Levoči a právo v rokoch 1871 – 1873 na Právnickej akadémii na evanjelickom kolégiu v Prešove. Po skončení štúdií sa stal koncipientom u I. Radlinského v Dolnom Kubíne, v roku 1874 prišiel v tej istej funkcii do Martina do advokátskej kancelárie P. Mudroňa a po zložení advokátskej skúšky v roku 1876 sa stal jeho spoločníkom. V Martine sa zapojil do národnej kultúrnej a verejnej práce s takou usilovnosťou, že si získal prívlastok „národný mravec“. Jeho láskou bolo predovšetkým ochotnícke divadlo a stal sa hlavným organizátorom, od roku 1877 tajomníkom Slovenského spevokolu. Réžijne naštudoval vyše 300 divadelných predstavení, asi v 170 sám hral a neraz prijal funkcie šepkára, kulisára či aranžéra. Zostavoval divadelný repertoár, ktorý obohatil mnohými vlastnými prekladmi, najmä z českej, poľskej, ruskej a nemeckej dramatickej literatúry. Vydával edíciu Slovenský divadelný ochotník, s J. Škultétym Divadelnú knižnicu a tým ovplyvňoval činnosť ochotníkov na celom Slovensku. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o postaveniu budovy Národného domu a prvej budovy Slovenského národného múzea. S P. Mudroňom spolupracoval vo verejnej a politickej práci, v jeho kancelárii vykonával funkciu nemenovaného tajomníka Slovenskej národnej strany, viedol jej rozsiahlu administratívnu agendu, zúčastňoval sa na organizovaní politických a najmä volebných schôdzí a kampaní, organizoval augustové slávnosti, evidoval represálie vládnych orgánov proti národovcom, viedol agendu štipendijných základín pre slovenských študentov a napokon vykonával aj funkciu pokladníka strany, za čo bol prenasledovaný. Vyvíjal bohatú novinársku a vydavateľskú činnosť. Už počas štúdia v Prešove vydával rukopisný študentský časopis Prorok, v Martine sa zúčastnil na organizovaní KÚS a od roku 1886 Kníhkupecko-nakladateľského spolku, v roku 1877 vydával Veselé noviny, prispieval do Národných novín, Národného hlásnika, ktorý začas i redigoval, Slovenských pohľadov, Včelky, Časopisu MSS a ďalších periodík. Patril k hlavným spoluzakladateľom MSS, stal sa jej pokladníkom, zbieral a triedil jej exponáty, katalogizoval knižnicu a venoval sa zbieraniu ľudových piesní. Pracoval aj v Živene.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (155)
prep-loader