HALAJ, Ján pedagóg, zbormajster, ochranár prírody, publicista
HALAJ, Ján

HALAJ, Ján

pedagóg, zbormajster, ochranár prírody, publicista

Narodený21. 01. 1914 - Zolná, okr. Zvolen
Zomrel02. 12. 2005 - Martin
Ako pedagóg pôsobil na viacerých ľudových, meštianských, stredných a aj vysokých školách. Od mladosti sa venoval hudbe, najmä dirigovaniu a komponovaniu, na školách, kde pôsobil zakladal a viedol žiacke spevokoly, v rokoch 1949 – 1981 bol zbormajstrom Robotníckeho speváckeho zboru vo Zvolene. Popri hudbe sa venoval ochrane prírody.

Po absolvovaní meštianskej školy vo Zvolene študoval v rokoch 1930 – 1934 na učiteľskom ústave v Lučenci, neskôr si externe zvyšoval kvalifikáciu na učiteľských ústavoch v Banskej Bystrici a v Prešove, v rokoch 1946 – 1949 na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity a 1953 – 1955 na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, v roku 1952 dosiahol titul PaeDr., v roku 1974 PhDr. a v tom istom roku aj vedeckú hodnosť CSc. V roku 1934 bol učiteľom na ľudovej škole v Málinci, v rokoch 1934 – 1937 riaditeľom ľudovej školy v Čiernom Potoku – Hodejove, po návrate zo základnej vojenskej služby v rokoch 1939 – 1941 riaditeľom ľudovej školy vo Vernári, od roku 1941 postupne pôsobil na meštianskych školách Slovenskom Pravne, Klenovci, a Giraltovciach, po vojne na Učiteľskej akadémii v Lučenci, v rokoch 1948 – 1951 bol riaditeľom strednej školy, potom učiteľom na gymnáziu, resp. Dvanásťročnej strednej škole či Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Zvolene, v rokoch 1965 – 1983 odborným asistentom na Pedagogickej fakulte, po odchode na dôchodok ešte pracoval na Ústave regionálneho výskumu pre Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a neskôr sa na odpočinku usadil v Martine. Od mladosti sa venoval hudbe, najmä dirigovaniu a komponovaniu, na školách, kde pôsobil zakladal a viedol žiacke spevokoly, v rokoch 1949 – 1981 bol zbormajstrom Robotníckeho speváckeho zboru vo Zvolene, s ktorým vystupoval v rozhlase a v televízii a ktorý pod jeho vedením dosiahol vysoké ocenenia a vyznamenania. Popri hudbe sa venoval ochrane prírody a pôsobil vo funkcii okresného konzervátora pri ONV vo Zvolene. Bol autorom viacerých skrípt, učebníc a monografií z oblasti pedagogiky, publikácie o Robotníckom spevokole vo Zvolene (1973), spevníkov a prispieval do viacerých časopisov. V roku 1979 mu udelili čestný titul Zaslúžilý pracovník kultúry a bol aj nositeľom ďalších vyznamenaní. 

  • Rovnaké zameranie, profesia (59)
prep-loader