GALANDA, Jozef krajanský pracovník
GALANDA, Jozef

GALANDA, Jozef

krajanský pracovník

Narodený28. 03. 1863 - Martin
Zomrel14. 09. 1924 - Martin

Patril k obľúbeným členom martinskej spoločnosti a od roku 1909 bol členom Priemyselného spolku. Počas pobytu v USA sa angažoval v krajanskom hnutí a začas vykonával funkciu podpredsedu Slovenskej evanjelickej jednoty.

Bol najmladším bratom richtára Jána Galandu. Vychodil tri triedy nižšieho slovenského evanjelického gymnázia v Martine a po jeho zatvorení sa vyučil za mäsiara a údenára. Ako tovariš prešiel na vandrovke Maďarsko a Nemecko. Neskôr sa vysťahoval do USA, kde sa usadil v meste Stamford v štáte Connecticut. Po šiestich rokoch sa v roku 1901 vrátil do Martina a otvoril si mäsiarstvo a údenárstvo na Riadku, ktoré však po čase zrušil a stal sa hostinským. Patril k obľúbeným členom martinskej spoločnosti a od roku 1909 bol členom Priemyselného spolku. Počas pobytu v USA sa angažoval v krajanskom hnutí a začas vykonával funkciu podpredsedu Slovenskej evanjelickej jednoty.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (4)
prep-loader