FRLIČKA, Ján filológ a redaktor
FRLIČKA, Ján

FRLIČKA, Ján

filológ a redaktor

Narodený09. 03. 1918 - Kláštor pod Znievom, okr. Martin
Zomrel21. 02. 1968 - Martin
Od roku 1942 bol referentom Jazykového odboru MS, neskôr sa stal jazykovým redaktorom a v roku 1952 redaktorom odbornej zdravotníckej literatúry Vydavateľstva Obzor v Martine. Okrem toho pracoval vo viacerých terminologických komisiách, v pravopisnej komisii pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.
Po maturite na gymnáziu v Martine študoval slovenský a nemecký jazyk na univerzite v Bratislave a v rokoch 1941 – 1942 na filozofickej fakulte univerzity vo Viedni. Od roku 1942 bol referentom Jazykového odboru MS, neskôr sa stal jazykovým redaktorom a v roku 1952 redaktorom odbornej zdravotníckej literatúry Vydavateľstva Obzor v Martine. Okrem toho pracoval vo viacerých terminologických komisiách, v pravopisnej komisii pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a spolupracoval pri príprave Slovníka spisovného jazyka slovenského. Zaoberal sa teoretickými problémami slovenského jazyka a v odborných časopisoch publikoval štúdie, články i recenzie. Venoval sa aj prekladaniu z českého, ruského a nemeckého jazyka. V redaktorskej práci sa zaslúžil o vysokú jazykovú úroveň vydaní MS i Vydavateľstva Obzor a možno ho pokladať za spolutvorcu modernej zdravotníckej terminológie.
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (22)
prep-loader