FRIMMELOVÁ, Božena (rod. Felcanová) odbojárka
FRIMMELOVÁ, Božena

FRIMMELOVÁ, Božena

(rod. Felcanová) odbojárka

Narodený26. 03. 1913 - Martin
Zomrel16. 01. 1985 - Martin

Žila v hájovni Pod Stráňami pri Martine, ktorá bola od konca roku 1943 útočiskom najmä pre sovietskych vojnových zajatcov utekajúcich z nemeckých zajateckých a koncentračných táborov. Poskytovala im úkryt a ubytovanie, pomáhala pri organizovaní ich spojenia s domácim odbojom a prechodu do hôr k partizánom. 

Po vydaji za lesníka Ladislava Frimmela žila v hájovni Pod Stráňami pri Martine, ktorá bola od konca roku 1943 útočiskom najmä pre sovietskych vojnových zajatcov utekajúcich z nemeckých zajateckých a koncentračných táborov. Poskytovala im úkryt a ubytovanie, pomáhala pri organizovaní ich spojenia s domácim odbojom a prechodu do hôr k partizánom. Nazvali ju partizánskou „mamkou“. Už pred vypuknutím SNP sa stala príslušníčkou Žingorovej partizánskej skupiny. Po potlačení povstania musela domov opustiť a až do konca vojny pôsobila ako ošetrovateľka v Druhej československej partizánskej brigáde M. R. Štefánika, s ktorou sa zúčstnila bojov o Martin, Martinské hole a Malú Fatru. Za odbojovú činnosť ju vyznamenali Československým vojnovým krížom 1939 a Radom SNP 1. triedy.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (24)
prep-loader