FÁBRY, Jozef obchodník, národný a hospodársky pracovník
FÁBRY, Jozef

FÁBRY, Jozef

obchodník, národný a hospodársky pracovník

Narodený19. 03. 1858 - Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš
Zomrel07. 08. 1928 - Martin
Zúčastnil sa na založení ďalších slovenských obchodných, finančných a priemyselných podnikov v Turci aj mimo neho, patril k spoluzakladateľom Tatrabanky, neskôr priemyselných podnikov v jej záujmovej sfére, k spoluzakladateľom martinského pivovaru a pracoval v nich v rôznych funkciách. Patril k popredným kultúrnym osobnostiam Martina, bol členom Slovenského spevokolu aj spoluzakladateľom MSS.
Po absolvovaní škôl v rodisku a jednej triedy slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej sa vyučil za obchodníka u K. Brucka v Dolnom Kubíne a v rokoch 1872 – 1878 pracoval vo firme Bratov Makovických v Ružomberku. V roku 1878 sa usadil v Martine, kde si s pomocou Makovickovcov otvoril vlastný obchod a postupne ho prebudoval na veľkoobchodnú firmu. Mal obchodné kontakty s Ruskom, odkiaľ dovážal aj čaj a galoše. Pri obchode viedol Prvú turčiansku bryndziareň, výrobky ktorej úspešne vystavoval v roku 1883 na hospodárskych a priemyselných výstavách v Trnave, Dačiciach a Přerove, v roku 1885 na Krajinskej výstave v Budapešti, v roku 1886 na výstave mliekárenských výrobkov v Košiciach a v roku 1902 na II. Poľnohospodárskej výstave v Bratislave. Zúčastnil sa na založení ďalších slovenských obchodných, finančných a priemyselných podnikov v Turci aj mimo neho, v roku 1884 patril k spoluzakladateľom Tatrabanky, neskôr priemyselných podnikov v jej záujmovej sfére, v roku 1893 k spoluzakladateľom martinského pivovaru a pracoval v nich v rôznych funkciách. V 90-tych rokoch 19. stor. sa stal členom bratislavskej obchodnej a priemyselnej komory a v roku 1889 aj virilným členom výboru Turčianskej župy. Pracoval v Slovenskej národnej strane, za čo ho pred rokom 1918 neraz prenasledovali a niekoľkokrát súdili, v roku 1918 bol signatárom Martinskej deklarácie, neskôr sa venoval organizovaniu živnostníckeho hnutia, bol podpredsedom obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, členom Štátnej rady živnostenskej v Prahe, podpredsedom Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností, okresného živnostenského spoločenstva a členom mestského zastupiteľského zboru v Martine. Patril k popredným kultúrnym osobnostiam Martina, bol členom Slovenského spevokolu, v ktorom pôsobil ako ochotnícky herec, prispel k postaveniu Národného domu, bol spoluzakladateľom MSS a dlhé roky tajomníkom Turčianskeho kasína. Od mladosti prispieval do Národných novín, Obzoru a ďalších slovenských novín a časopisov, v roku 1885 vydával časopis Dom a škola, v roku 1887 bol spoluzakladateľom, do roku 1905 aj funkcionárom Kníhkupecko-nakladateľského spolku, a vlastným nákladom vydal niekoľko slovenských kníh. V roku 1887 sa zúčastnil na organizovaní Výstavky slovenských výšiviek. Jeho manželka Mária, rod. Hrašková (1870 – 1930) bola zakladajúcou členkou Živeny a po matke pochádzala z rodiny Capkovcov z Kláštora Pod Znievom. 
  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (104)
prep-loader