DOLINSKÁ, Eva (rod. Šikurová) redaktorka
DOLINSKÁ, Eva

DOLINSKÁ, Eva

(rod. Šikurová) redaktorka

Narodený11. 09. 1949 - Martin
Zomrel22. 10. 1992 - Martin
Pracovala v MS, bola redaktorkou odborného časopisu Čitateľ a neskôr aj časopisu Knižnice a informácie. V týchto funkciách sa podieľala na budovaní a rozvoji ľudových knižníc po celom Slovensku. Publikovala desiatky článkov a príspevkov pre knihovníkov a v časopise Čitateľ viedla recenznú rubriku.
Študovala na strednej všeobecnovzdelávacej škole v Martine, knihovníctvo a vedecké informácie v rokoch 1967 – 1972 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1985 dosiahla titul PhDr. Od roku 1972 pracovala v MS, bola redaktorkou odborného časopisu Čitateľ a neskôr aj časopisu Knižnice a informácie. V týchto funkciách sa podieľala na budovaní a rozvoji ľudových knižníc po celom Slovensku, zúčastňovala sa na celoslovenských, celoštátnych i medzinárodných knihovníckych podujatiach a pracovala v odborných knihovníckych komisiách. Publikovala desiatky článkov a príspevkov pre knihovníkov a v časopise Čitateľ viedla recenznú rubriku.
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (19)
prep-loader