DANEK, Vladimír odbojár, žandár
DANEK, Vladimír

DANEK, Vladimír

odbojár, žandár

Narodený29. 03. 1918 - Martin-Jahodníky
Zomrel16. 02. 1984 - Martin
Koncom augusta 1944 bol organizátorom a veliteľom Národnej stráže v Martine, členom revolučného ONV, od septembra 1944 veliteľom partizánskeho oddielu 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Po vojne a najmä po roku 1948 bol funkcionárom komunistickej strany, zúčastnil sa na budovaní nového bezpečnostného aparátu.
Navštevoval ľudovú a meštiansku školu v Martine a potom sa vyučil za záhradníka. Od roku 1934 bol záhradníkom a v roku 1940 narukoval do armády ako vojak základnej služby. Už od roku 1939 vyvíjal ilegálnu odbojovú činnosť, hlavne sa zúčastnil na výrobe komunistickej tlače a letákov v ilegálnej tlačiarni v dome rodičov a na jej rozširovaní. Spolupracoval s bratom Jozefom a so skupinou F. Eštova. V roku 1941 ho zatkli, do decembra 1942 väznili a po prepustení sa stal pracovníkom ilegálnej organizácie KSS. Koncom augusta 1944 bol organizátorom a veliteľom Národnej stráže v Martine, ktorá sa venovala hlavne zatýkaniu údajne politicky nespoľahlivých osôb, členom revolučného ONV, od septembra 1944 veliteľom partizánskeho oddielu 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika, na ktorý sa pretransformovala Národná stráž, a ktorý pôsobil v okolí Martina, Gaderskej doline a vo Veľkej Fatre. Po vojne a najmä po roku 1948 bol funkcionárom komunistickej strany, zúčastnil sa na budovaní nového bezpečnostného aparátu a na presadzovaní politiky komunistického režimu na strednom Slovensku, najmä v Turci a na Orave. V rokoch 1945 – 1948 pracoval na Povereníctva vnútra v Bratislave, 1948 – 1949 bol pracovníkom povereníctva priemyslu v Martine, od 1950 pracoval na Krajskej správe Štátnej bezpečnosti v Žiline, od 1952 bol náčelníkom Okresnej správy Štátnej bezpečnosti v Martine, od 1956 v Dolnom Kubíne, od 1960 inšpekcie Krajskej správy Štátnej bezpečnosti v Banskej Bystrici a 1964 – 1978 náčelníkom Oddelenia pasov a víz Verejnej bezpečnosti v Martine. V úlohe agenta Štátnej bezpečnosti sa v roku 1949 podieľal na zaistení V. Žingora a jeho spolupracovníkov. Publikoval viaceré spomienky na odbojovú činnosť. V roku 1947 ho vyznamenali Radom SNP 1. triedy, v roku 1971 vyznamenaním Za zásluhy o výstavbu, v roku 1975 Radom Červenej hviezdy a ďalšími vyznamenaniami.
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (24)
prep-loader