ČONKA, Anton hudobník
ČONKA, Anton

ČONKA, Anton

hudobník

Narodený14. 12. 1848 - Stará Halič, okr. Lučenec
Zomrel22. 01. 1899 - Martin

S bratom Pavlom a ich kapelou s oduševnením interpretoval slovenské piesne pri rôznych slávnostných príležitostiach, najmä v prítomnosti zahraničných hostí.  Vynikal v hre na cimbal, ktorú naučil viacerých známych hudobníkov.

S bratom  Pavlom a ich kapelou s oduševnením interpretoval slovenské piesne pri rôznych slávnostných príležitostiach,  najmä v prítomnosti zahraničných hostí.  Vynikal v hre na cimbal, ktorú naučil viacerých žiakov, medzi nimi Annu Halašovú, rod. Mudroňovú  a Oľgu Makovickú, rod. Dulovú, ktoré neskôr vystupovali na národných slávnostiach. 
  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (5)
prep-loader