BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Viera prekladateľka a kultúrna pracovníčka
BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Viera

BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Viera

prekladateľka a kultúrna pracovníčka

Narodený08. 03. 1892 - Tisovec, okr. Rimavská Sobota
Zomrel11. 03. 1962 - Bratislava

urna uložená v Martine

Je autorkou prekladov šestnástich významných diel anglických a amerických autorov (J. Steinbeck, Ch. a E. Bronteové, Ch. Dickens a ďalší). Hrávala ochotnícke divadlo, v martinskom Slovenskom spevokole vytvorila niekoľko titulných postáv.

Narodila sa v rodine bankového úradníka a národného pracovníka Ivana Daxnera, jedného zo synov štúrovca Š. M. Daxnera. V roku 1912 sa s rodinou vysťahovala do USA, kde sa vydala za geometra Jána Bukvu. Neskôr sa s rodinou vrátila vo vlasti a po roku 1921 sa usadili v Martine. Od roku 1930 žila v Bratislave, kde bola úradníčkou v Slovenskej poisťovne, počas druhej svetovej vojny sa vrátila do Martina, kde pracovala v predajni spolku Lipa, ale posledné roky života strávila opäť v Bratislave. Už ako žiačka hrávala ochotnícke divadlo a po niekoľkých detských úlohách vytvorila v martinskom Slovenskom spevokole niekoľko titulných postáv. S obľubou hrávala na klavíri a spievala známe árie z Dvořákových a Smetanových opier. V roku 1912 dokonca stvárnila jednu z hlavných úloh v martinskej inscenácii opery Čarostrelec. Znalosti anglického jazyka využila pri prekladoch šestnástich významných diel anglických a amerických autorov (J. Steinbeck, Ch. a E. Bronteové, Ch. Dickens a ďalší). Jej urna bola uložená do staršieho rodinného hrobu s pôvodným mramorovým náhrobníkom pylónového typu, na ktorý bola dodatočne umiesntená.čierna žulová nápisová tabuľka.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (75)
prep-loader