BRTÁŇ, Ondrej hostinský
BRTÁŇ, Ondrej

BRTÁŇ, Ondrej

hostinský

Narodený16. 08. 1865 - Brezno
Zomrel23. 01. 1932 - Martin

K niekoľkým martinským podnikom, v ktorých sa ešte pred rokom 1918 schádzala slovenská spoločnosť patril aj jeho hostinec známy prvotriednymi jedlami a nápojmi. Usadil sa tu koncom 19. storočia. V roku 1907 sa stal členom martinského Priemyselného spolku a neskôr sa venoval aj organizovaniu živnostníckeho hnutia a odborného spoločenstva svojej profesie.

K niekoľkým martinským podnikom, v ktorých sa ešte pred rokom 1918 schádzala slovenská spoločnosť patril aj jeho hostinec známy prvotriednymi jedlami a nápojmi. Živnostenské oprávnenie na kaviareň, reštauráciu a hotel v Martine získala jeho matka Ľudovika, rod. Kyseľová (Kiszelyová) v roku 1899. On sa v roku 1907 stal členom martinského Priemyselného spolku a neskôr sa venoval aj organizovaniu živnostníckeho hnutia a odborného spoločenstva svojej profesie. Po jeho smrti si vdova Anna Brtáňová, rod. Rosenbergerová (1885 – 1944) prenajala hostinec neďaleko železničnej stanice, ktorý viedla až do smrti.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (3)
prep-loader