BIČ, Oldřich pedagóg
BIČ, Oldřich

BIČ, Oldřich

pedagóg

Narodený06. 08. 1908 - Daskabát, Česko
Zomrel13. 10. 1981 - Martin

urna bola neskôr preložená do Česka a hrob v Martine zostal symbolickým

V rokoch 1955 – 1967 vykonával funkciu riaditeľa Obchodnej akadémie, ktorá sa medzi tým zmenila na Strednú ekonomickú školu. Podieľal sa na formovaní viacerých generácií ekonomických pracovníkov, organizoval záujmovú činnosť študentov, najmä šport, vybudoval moderné jazykové laboratórium, zabezpečil zriadenie elokovaných tried a nemalé úsilie venoval prestavbe a modernizácii školskej budovy.

Po maturite na štátnej reálke v Lipníku nad Bečvou študoval v rokoch 1928 – 1933 chémiu, matematiku a fyziku na univerzite v Brne, v roku 1935 dosiahol hodnosť doktora prírodných vied a 1938 si rozšíril odbornosť štúdiom náuky o tovare a mechanickej technológii na Vysokej škole obchodnej v Prahe. Bol učiteľom meštianskych škôl v Petřvalde a Kučerove a od roku 1937 učil chémiu a technológiu na obchodnej akadémii v Martine. V rokoch 1955 – 1967 vykonával funkciu riaditeľa tejto školy, ktorá sa medzi tým zmenila na Strednú ekonomickú školu. Podieľal sa na formovaní viacerých generácií ekonomických pracovníkov, organizoval záujmovú činnosť študentov, najmä šport (futbal, lyžiarske zájazdy), vybudoval moderné jazykové laboratórium, zabezpečil zriadenie elokovaných tried v Ružomberku, Trstenej, Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuáši, internát pre žiačky a nemalé úsilie venoval prestavbe a modernizácii školskej budovy. Bohaté vedomosti odovzdával žiakom aj externým pôsobením na Vyššej hospodárskej škole, sociálnozdravotnej škole Ústavu M. R. Štefánika v Martine, na pobočke pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Žiline, prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a napísal niekoľko odborných učebníc. Spolupracoval so Štátnym ústavom pre zveľaďovanie živností v Martine, kde viedol odborné prednášky, vykonával analytické rozbory a vypracúval odborné posudky. Ako príslušník partizánskej jednotky v Sklabini sa zúčastnil protifašistického odboja a SNP. 

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (42)
prep-loader