BENICKÝ, Akúcius (Beniczky, Ákos) župný úradník
BENICKÝ, Akúcius

BENICKÝ, Akúcius

(Beniczky, Ákos) župný úradník

Narodený25. 08. 1862 - Nimnica, okr. Púchov
Zomrel21. 05. 1914 - Martin

V roku 1889 ho vymenovanli za praktikanta k podžupanskému úradu Turčianskej župy, v roku za župného podnotára a od roku 1895 pôsobil vo funkcii hlavného notára Turčianskej župy v Martine. Na tunajšej štátnej vyššej obchodnej škole prednášal obchodné a verejné právo.

Bol členom významného zemianskeho rodu s predikátmi z turčianskych Beníc a z Mičinej. Študoval na strednej škole v Trnave, právo na univerzite v Budapešti, kde v roku 1887 dosiahol doktorát. Od roku 1887 bol praktikantom na župnom úrade Trenčianskej župy, v roku 1889 ho vymenovanli za praktikanta k podžupanskému úradu Turčianskej župy, v roku za župného podnotára a od roku 1895 pôsobil vo funkcii hlavného notára Turčianskej župy v Martine. Na tunajšej štátnej vyššej obchodnej škole prednášal obchodné a verejné právo. Patril k vyšším úradníkom uhorskej župnej správy a tak aj epitaf na spodnej časti náhrobníka z leštenej čiernej švédskej žuly je v maďarskom jazyku: „Megenyhülés, világosság és béke övezzenek. Szeretteid.“ (Zmierenie, svetlo a mier nech Ťa obklopuje. Tvoji milovaní).

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (17)
prep-loader