BENCÚROVÁ, Petronila (rod. Didolićová) autorka spomienkových čŕt
BENCÚROVÁ, Petronila

BENCÚROVÁ, Petronila

(rod. Didolićová) autorka spomienkových čŕt

Narodený06. 03. 1880 - Selce, Chorvátsko
Zomrel07. 08. 1971 - Trnava

pochovaná v Martine

V roku 1904 sa vydala za M. Kukučína,  pôsobila s ním v Južnej Amerike a po roku 1922 v Chorvátsku a na Slovensku. Pomáhala manželovi pri výkone jeho povolania a vyvíjala aj charitatívnu činnosť. 

Pochádzala z chorvátskej rodiny, ktorá mala v Selciach i na celom Brači významné postavenie. Didolićovci vlastnili aj obchod s vínom a vináreň v Prahe, kde sa s nimi Kukučín spriatelil. Perica študovala na dievčenskom inštitúte v Splite. V roku 1904 sa vydala za M. Kukučína, pôsobila s ním v Južnej Amerike a po roku 1922 v Chorvátsku a na Slovensku. Po manželovej smrti žila v Chorvátsku, potom u brata Petra v Prahe a ku koncu života v Trnave. Pomáhala manželovi pri výkone jeho povolania a vyvíjala aj charitatívnu činnosť. V roku 1931 uverejnili Slovenské pohľady v redakcii a preklade A. Mráza jej spomienkové črty Niekoľko rozpomienok na môjho muža, ktoré majú dokumentárnu hodnotu.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
prep-loader