BELIČKA, Ján národný pracovník
BELIČKA, Ján

BELIČKA, Ján

národný pracovník

Narodený19. 02. 1826 - Martin
Zomrel11. 03. 1901 - Martin

Patril k národne zmýšľajúcim Martinčanom, v roku 1848 vstúpil do národnej gardy a neskôr bol dlhé roky členom mestského úradu (boženík). V tejto funkcii v roku 1861 podpísal pozvanie národovcov na národné zhromaždenie do Martina. Bol členom MS a viacerých ďalších inštitúcií.

Ako vyučený garbiar sa v rodisku venoval remeslu, získal väčší majetok a stal sa váženým mešťanom. Patril k národne zmýšľajúcim Martinčanom, v roku 1848 vstúpil do národnej gardy a neskôr bol dlhé roky členom mestského úradu (boženík). V tejto funkcii v roku 1861 podpísal pozvanie národovcov na národné zhromaždenie do Martina a v roku 1864 sa zúčastnil kladenia základného kameňa prvej budovy MS. Prihlásil sa za člena MS, kde ho v roku 1872 zvolili do výboru. Bol spoluzakladateľom a členom školského výboru martinskébho nižšieho slovenského evanjelického gymnázia a spoluzakladateľ a dlhoročným členom výboru KÚS. Jeho manželka Žofia (1831 – 1915) bola sestrou Jána, Juraja a Samuela Šimkovcov a jej meno nájdeme medzi zakladajúcimi členkami Živeny.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (87)
prep-loader