BATEĽ, Július zberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg
BATEĽ, Július

BATEĽ, Július

zberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg

Narodený03. 03. 1897 - Hontianske Moravce, okr. Krupina
Zomrel29. 11. 1967 - Martin

V Martine bol organistom evanjelického cirkevného zboru, učiteľom hudobnej výchovy na ústave pre výchovu učiteliek domácich náuk a sociálnych pracovníčok aj hudobným redaktorom vo Vydavateľstve Osveta. Pracoval aj v Slovenskom spevokole, kde sa v rokoch 1922 – 1929 a 1941 – 1942 uplatnil vo funkcii zbormajstra. Publikoval články a štúdie o sakrálnej hymnológii na Slovensku.

Pochádzal z učiteľskej rodiny a aj on sa na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici pripravoval na toto povolanie. Učil v Opave a v Súdovciach, od roku 1920 bol učiteľom hudby a spevu na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici a v roku 1922 sa usadil v Martine. Tu sa stal organistom evanjelického cirkevného zboru, učiteľom hudobnej výchovy na ústave pre výchovu učiteliek domácich náuk a sociálnych pracovníčok, po roku 1945 na gymnáziu, resp. jedenásťročnej strednej škole a od roku 1954 hudobným redaktorom vo Vydavateľstve Osveta. Pracoval aj v Slovenskom spevokole, kde sa v rokoch 1922 – 1929 a 1941 – 1942 uplatnil vo funkcii zbormajstra. Publikoval články a štúdie o sakrálnej hymnológii na Slovensku, upravoval ľudové piesne, skladal zborové skladby a skladby pre organ, doplnil a revidoval Veľkú partitúru k Tranosciu a k Zpěvníku evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku, napísal štúdiu Po stopách zberateľskej činnosti Bélu Bartóka v Hontianskych Moravciach a zostavil Zbierku hontianskych ľudových piesní, ktorá zostala v rukopise. Prispieval najmä do časopisov Ľudová tvorivosť a Naša práca. Venoval sa aj výskumu robotníckych piesní. V roku 1944 sa zapojil do príprav SNP, rozširoval ilegálnu tlač, ktorá sa i tlačila v jeho dome, podporoval partizánov a za túto činnosť ho v roku 1946 vyznamenali Radom SNP 2. triedy.

  • Rovnaké zameranie, profesia (8)
prep-loader